Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

BPH: raport futures

Posted on 0

Sesja

Notowania kontraktów terminowych FW20U13 rozpoczęły środową sesję od spadku do poziomu 2 325 pkt. Jednak nastroje zaczęły się szybko poprawiać i już do otwarcia rynku kasowego, kurs terminowy osiągnął plusy. Względnie dobre nastroje skończyły się jednak przed godz. 11, kiedy to FW20U13 ustanowiły dzienne maksimum kursu na 2 353 pkt. Dalsza część sesji mijała w pogarszających się nastrojach, które przyjęły apogeum przed godz. 15, kiedy to kurs terminowy zanotował nowe dzienne minimum na 2 319 pkt. Do zakończenia sesji trwało odrabianie strat, a na zamknięciu kurs przyjął poziom 2 339 pkt (+0,3%). W trakcie dnia nie było istotnych publikacji ekonomicznych, które mogłyby wpływać na nastroje rynkowe. Dzienny wolumen obrotu kontraktami terminowymi wyniósł 35,5 tys. sztuk i był o około 1/5 wyższy niż we wtorek.

Sytuacja techniczna

W środę na wykresie kontraktów terminowych pojawiła się niewielka biała świeca, a jedynym osiągnięciem strony popytowej była obrona poziomu 2 319 pkt, gdzie znajdują się minima krótkiej korekty z 7 sierpnia. Kupującym nie udało się jednak wczoraj zaatakować pierwszego istotnego oporu, jakim jest poziom 2 358 pkt, stanowiący połowę wtorkowego czarnego korpusu. Wskazuje to na możliwość dalszej przeceny, gdyż oscylator RSI wysyła właśnie takie sygnały. Indykator ten ma jeszcze spory potencjał do objęcia korekty spadkowej, która nie zagrażałaby dwumiesięcznemu trendowi wzrostowemu. `Pierwsze istotne wsparcie Fibonacciego znajduje się na poziomie 2 294 pkt i dużo wskazuje na to, że kurs FW20U13 dotrze w te okolice. To, co mogłoby zanegować taki scenariusz, to zwyżka kursu powyżej 2 358 pkt, gdyż oznaczałoby to ponowny powrót kupujących na rynek. LOP w trakcie wczorajszej sesji była dodatnio skorelowana ze zmianami kursu, co jest zdecydowanym argumentem posiadaczy długich pozycji i tak naprawdę może to oznaczać zakończenie korekty podczas pierwszego istotnego pretekstu.

1

 

BM BPH

Posted in Giełda Papierów Wartościowych | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Jak rozliczyć wydatki poniesione na wodę pitną dla pracowników?

Posted on 0

Według przepisów prawa pracy pracodawca w gorące dni ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę do picia. Takie zaopatrzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest dla zatrudniającego kosztem uzyskania przychodu.

Pracodawca jest zobowiązany zaspokajać potrzeby pracownicze, które zostały określone w normach prawa pracy, w rozporządzeniu dotyczącym profilaktycznych napojów i posiłków oraz w rozporządzeniu w kwestii stosowania się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikuje się do nich konieczności nieodpłatnego dostarczenia wszystkim zatrudnionym napojów, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych spowodowanych przez wysokie temperatury powietrza.

Na gruncie podatkowym konieczność rozliczania VAT nie pojawia się w sytuacji nieodpłatnego przeznaczenia towarów firmowych dla osobistych celów pracodawcy lub pracowników. Wynika to z pozostałych przepisów, czyli z określonego regulacjami BHP obowiązku zaopatrzenia w wodę do picia w dniach, kiedy panują wysokie temperatury. Oznacza to, że w zakresie VAT właściciel zakładu nie będzie ponosił negatywnych rezultatów podatkowych, ponieważ przekazanie wody ma na celu zorganizowanie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz służy prawidłowemu funkcjonowaniu firmy.

W zakresie podatku dochodowego koszty poniesione na kupno napojów dla pracowników przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Wydatki takie nie są kosztami bezpośrednimi i trzeba je rozliczyć w dniu dokonania zakupu wody.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zmiany w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

Posted on 0

Od 2013 roku wzrosła wartość dodatku, jaki uzyskują pracodawcy dający zatrudnienie niepełnosprawnym. Ważne w tej kwestii jest, by przekazywać wynagrodzenie bezpośrednio na rachunek bankowy pracobiorcy. W innym przypadku przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Właściciel firmy nie ma konieczności comiesięcznego przesyłania dowodów wykonania zlecenia przelewu. Działania tego rodzaju są przeprowadzane jedynie w chwili rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego w sytuacji podejrzewania jakichś nieprawidłowości.

W tym roku podstawą do obliczeń wysokości dodatku dla niepełnosprawnych jest wartość minimalnego wynagrodzenia krajowego. Dziś w Polsce jest to kwota 1600 złotych brutto. Pracodawcy otrzymują dodatek w progach 40% najniższej polskiej pensji dla pracowników o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz 100% dla pracobiorców z dużym i umiarkowanym stopniem choroby.

Dotacje z Krajowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają udostępnić obszar pracy dla osób z ograniczonymi możliwościami zdrowotnymi i udowodnić pracodawcą, że pracownik korzystający z wózka inwalidzkiego jest efektywnym pracobiorcą.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

O czym mówi porozumienie menedżerskie?

Posted on 0

Kontrakt menedżerski to umowa tak określanego rzetelnego działania, funkcjonująca na identycznych regułach co standardowa umowa zlecenie. W przypadku kontraktu menedżerskiego istotne jest to, że jego postanowień nie reguluje Kodeks Cywilny.

Na podstawie tego typu porozumienia przedsiębiorstwem opiekuje się menedżer w imieniu fizycznego właściciela. Owym menedżerem może być osoba fizyczna, jak również firmy zajmujące się zawodowo prowadzeniem innych działalności gospodarczych.

Podmiot zatrudniający jest zobligowany do przekazania wynagrodzenia menedżerowi za jego poświęcenie oraz do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zezwolenia mu na aktywny udział w życiu przedsiębiorstwa. Natomiast zleceniobiorca musi dokładać wszelkich trudów, by jego aktywność zawodowa przynosiła pozytywne efekty dla zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

W praktyce menedżer stosuje nowe rozwiązania techniczne, kieruje oraz nadzoruje wszystkie działania wytwórcze zachodzące w przedsiębiorstwie i wydaje rozkazy wszystkim podległym działom. Mówi się, że efektywny menedżer to taki, który w każdym okresie rozliczeniowym stara się obniżyć wydatki prowadzenia firmy, maksymalizując jej realne dochody.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Wynajmujemy lokal na biuro

Posted on 0

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej firmy to poważny krok. Pierwszym problemem, jaki spotkamy w trakcie wdrażania zamierzeń w życie jest odnalezienie odpowiedniego pomieszczenia biurowego.

W przypadku powierzchni komercyjnych to najemcy opłacają wszelkie koszty eksploatacji, a właściciele lokali pobierają tylko comiesięczną opłatę za wynajem. W rzeczywistości oznacza to, iż przyszły przedsiębiorca musi samodzielnie zapoznać się z warunkami rozliczeń i przelewów za prąd i wodę.

Unieważnić umowę najmu podpisaną na termin oznaczony można jedynie z istotnych przesłanek, ujętych w treści umowy. Nie ma prawa, które pozwalałoby na zerwanie takiego porozumienia bez ważnej przesłanki.

Do najczęstszych powodów rezygnacji z porozumienia tego rodzaju zalicza się:

– nie dotrzymanie daty oddania lokalu do użytku przez wynajmującego,

– zaniżony standard pomieszczeń,

– utrudnienie wynajmującemu korzystanie z możliwości lokalu.

Po stwierdzeniu wyżej opisanych niedogodności należy dać właścicielowi biura trochę czasu na poprawę sytuacji. Gdy po owym okresie nie wywiąże się z konieczności, można wnosić o zerwanie umowy najmu lokalu komercyjnego.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Czym jest marketing online?

Posted on 0

Z powodu wzrostu popytu na sprzęt mobilny i dostęp do Internetu, pracodawcy starają się dostrzegać nowe możliwości w marketingu własnych dóbr. Nie dziwi więc fakt, iż częściej korzystają z reklam w Internecie niż z papierowych ulotek.

Największym zainteresowaniem w sieci cieszą się banery, portale ogłoszeń i prezentacji, reklamy mobilne oraz usługi firm w zakresie rozsyłania informacji handlowej w formie e-mailu. Sukces firmy gwarantują także dobre opinie internautów na różnych forach oraz stronach internetowych. Produkt polecany przez innych szybciej znajduje kupców i jest uznawany przez przyszłych nabywców za spełniający ich oczekiwania.

Niestety, zwykli użytkownicy Internetu niejednokrotnie narzekają na ilość reklam kierowanych do ich skrzynki mailowej. W związku z tym powstały takie opcje jak spam, czarny folder lub blokada ofert promocyjnych.

Zaletą sieci jest tez to, iż dane docierają do odległych miejsc świata, a biznesmeni nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat. Działania na rynku globalnym są jedyną drogą do sukcesu i zbudowania opinii rzetelnej i wiarygodnej spółki.

Wykorzystywanie Internetu do celów marketingu jest uzależnione od cen sprzętu mobilnego i opłat za połączenie internetowe. Ponieważ koszty te z każdym rokiem są coraz mniejsze, przewiduje się duży wzrost wykorzystania technologii mobilnych w obrębie reklamy usług dostępnych na krajowym rynku.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , , , , ,

Raport walutowy

Posted on 0

Waluty

Euro (EUR) spadło z wysokiego poziomu 1.3397 do wartości 1.3304 wobec dolara amerykańskiego. Para odwróciła swój zwyżkowy trend przed publikacją wstępnego PKB dla USA, która będzie miała miejsce dzisiaj o godz. 12:30 czasu GMT. Wskaźnik powyżej oczekiwań na poziomie 0.4% może doprowadzić do spowolnienia stymulacji i umocnienia dolara amerykańskiego.

Złoto (XAU) osiągnęło nowy rekord na poziomie 1443, by wrócić do wartości 1406 dolarów amerykańskich za uncję. Metal wycofał się z wysokich wartości przez sytuację w Syrii.

Akcje

US 500 (SPI) osiągnął najniższą wartość od dwóch miesięcy na poziomie 1624 i obecnie notowany jest około wartości 1630. Wygląda na to, że indeks może odwrócić swój spadkowy trend, ponieważ wartość akcji zaczyna rosnąć, a uczestnicy rynku obserwują sytuację w Syrii.

Towary

WTI Crude (OIL) spadła z najwyższej wartości od dwóch lat na poziomie 112.20 do wartości 108.90 dolarów amerykańskich za baryłkę. Urząd ds. Informacji o Energii ujawnił wczoraj informacje o 3 milionach zapasów ropy naftowej i z związku z tym ropa straciła tak dynamiczny wzrost wartości, który mogliśmy ostatnio obserwować.

Para dnia i Opcje FX

Funt brytyjski (GBP) zyskał ponad 125 pipsów w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) i obecnie notowany jest powyżej poziomu 1.5520. „Cable” umocnił się po tym jak gubernator Banku Anglii (BoE), Mark Carney, oświadczył, że brytyjska gospodarka wykazuje oznaki wzrostu. Niemniej jednak, „Cable” znajduje się pod presją wydarzeń w Syrii. W rezultacie inwestorzy powinni wybierać długie pozycje na parze GBPUSD (opcje at-the-money „CALLs” oraz „PUTs”), które będą bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku ruchu rynku w dowolnym kierunku.

 

 

Andrzej Kiedrowicz, Główny Dealer Easy Forex

Posted in Komentarze rynkowe | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Możliwy burzliwy dzień na rynkach

Posted on 0

Obok sytuacji w Syrii inwestorzy obserwować będą dane dotyczące amerykańskiego PKB oraz wystąpienia szefów regionalnych oddziałów Fed.

Środa przyniosła kontynuację spadków w Europie, co jest niedwuznacznym sygnałem, że rynki bardziej obawiają się ataku na Syrię, niż Bashara al-Assada siejącego terror we własnym kraju. CAC40 stracił 0,2 proc., DAX 1 proc., a FTSE 0,8 proc., zatem skala zniżek była już znacznie mniejsza niż dzień wcześniej, całkiem jakby inwestorzy uznali, że trzydniowe przesunięcie indeksów wystarczy, dla zdyskontowania obecnej sytuacji politycznej. Ale jej reperkusje to nie tylko drożejące złoto i ropa, ale również związany z cenami ropy możliwy wzrost inflacji, którego nikt w krajach Zachodu dziś sobie raczej nie życzy, bo zagrażałoby to obecnej postawie banków centralnych. W naszym regionie skala zniżek była mniejsza, co jest zrozumiałe – jesteśmy mniej uwikłani w międzynarodowe spory. WIG20 stracił 0,2 proc., RTS 0,4 proc., a BUX zyskał 1,7 proc. I był najmocniejszy na kontynencie.

Nerwy opanowali również inwestorzy w USA, gdzie S&P zyskał 0,3 proc., ale też trzeba pamiętać, że ten wzrost był możliwy głównie dzięki spółkom energetycznym i koncernom paliwowym – inwestorzy nadal antycypują zatem rozszerzenie niepokoju na arenie międzynarodowej i dalszy wzrost cen ropy.

W Azji również wspinały się ceny akcji spółek energetycznych, w tym także importerów ropy. Nikkei zyskał 0,9 proc., a Kospi 1,2 proc. Na kwadrans przed końcem notowań giełda w Szanghaju traciła 0,2 proc., a Hang Seng zyskiwał w tym czasie 0,5 proc.

W Europie notowania kontraktów wskazują na spadkowy początek sesji. Trzeba przyznać, że inwestorzy mają się czym martwić. Syria, Egipt, dyskusje nad możliwym zmniejszeniem skali działań Fed, słabe zachowanie rynków wschodzących, które grozi wystąpieniem nowego kryzysu. Nic dziwnego, że część inwestorów woli zamienić akcje na gotówkę i z inwestora zmienić się w obserwatora. Dziś po południu poznamy odczyt PKB za II kwartał w USA (po korekcie), liczyć będą się także dane dotyczące zasiłków dla bezrobotnych, oraz wystąpienia szefów Fed z Richmond i St. Louis.

 

 

Emil Szweda, Open Finance

Posted in Komentarze rynkowe | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Komentarz surowcowy

Posted on 0

W centrum uwagi:

• Dolar w końcu zyskuje na wartości
• „Bezpieczne przystanie” mniej popularne
• Odreagowanie walut emerging markets

W pierwszej połowie tego tygodnia amerykański dolar był relatywnie słaby, co mogło budzić pewne zdziwienie. Amerykańska waluta, podobnie jak japoński jen i szwajcarski frank, jest bowiem uważana za jedną z „bezpiecznych przystani” na niepewne czasach. Tymczasem w obliczu potencjalnej interwencji wojsk zachodnich w Syrii rosły notowania CHF i JPY, zaś na USD wcale nie przyciągał kapitału. To zmieniło się wczoraj.

Dolar w końcu zyskuje na wartości

W środę po południu wartość eurodolara zanotowała istotny zjazd w dół, zbliżając się do rejonu 1,33. Dzisiaj notowania EUR/USD oscylują właśnie w tych okolicach. Presja podaży na wykresie EUR/USD jest widoczna, a o możliwym umocnieniu amerykańskiego dolara spekuluje się już od kilku dni.

Scenariusz wyraźnych spadków na EUR/USD mógłby się zrealizować, jeśli definitywnie pokonane zostanie istotne wsparcie w rejonie 1,3290-1,3300. Obecnie to wsparcie zostało naruszone, co zwiększa szanse na dalszy spadek w kierunku 1,32, gdzie znajduje się kolejna bariera dla strony podażowej.

„Bezpieczne przystanie” mniej popularne

O ile amerykański dolar wczoraj i dzisiaj rano radzi sobie nieźle, to pozostałe „bezpieczne przystanie” tracą na wartości. Frank szwajcarski od wczoraj jest przeceniany względem USD i EUR. Również wartość japońskiego jena wczoraj spadła w relacji do dolara i euro, chociaż dzisiaj rano widać już pewną stabilizację na wykresach obu tych par walutowych.

Waluty uważane za „bezpieczne przystanie” zanotowały odreagowanie z prostej przyczyny – niepewności co do terminu potencjalnej amerykańskiej interwencji w Syrii. O ile jeszcze na początku tygodnia mówiono, że atak może nastąpić już dzisiaj, o tyle obecnie jest to mało prawdopodobny scenariusz ze względu na fakt, że entuzjazmu Amerykanów nie podzielają inne nacje. Organizacja Narodów Zjednoczonych przekonuje, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby jej inspektorzy dokładnie ocenili obecną sytuację w Syrii. USA mają także problem z przekonaniem do interwencji sojuszniczej Wielkiej Brytanii, gdzie premier David Cameron złagodził swoje stanowisko ze względu na silną antywojenną presję ze strony brytyjskiego społeczeństwa. Przedłużający się brak decyzji w sprawie interwencji zbrojnej w Syrii będzie raczej działał na niekorzyść walut o statusie safe haven.

Odreagowanie walut emerging markets

Tym samym możliwe jest, że dzisiaj presja podaży na waluty krajów wschodzących osłabnie – jest to scenariusz możliwy także ze względu na działania niektórych banków centralnych, np. w Indonezji oraz Indiach, które dzisiaj rano prowadzą do wyraźnego odreagowania kursów rupii indyjskiej i indonezyjskiej.

Stabilizację widać także na wykresie tureckiej liry względem amerykańskiego dolara. Wczoraj kurs USD/TRY osiągnął historyczny rekord, przekraczając poziom 2,07. Wynikało to nie tylko z faktu, że turecka lira jest walutą kraju rozwijającego się, lecz również z tego, że Turcja jako bezpośredni sąsiad Syrii może być szczególnie zaangażowana w ewentualny międzynarodowy konflikt zbrojny.

Niemniej jednak, już wczoraj strona podażowa na wykresie USD/TRY mocno odreagowała i obecnie notowania tej pary walutowej ustabilizowały się w rejonie 2,03-2,04.

 

 

Dorota Sierakowska
Analityk

Posted in Komentarze rynkowe | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Komentarz do rynku złotego

Posted on 0

Poranny, czwartkowy handel na rynku złotego przynosi próbę korekty wczorajszego wyraźnego osłabienia krajowej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2783 PLN za euro, 3,2120 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4755 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu rosną drugą sesję z rzędu notując aktualnie 4,505% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przyniosło test 6-tygodniowych minimów na wycenie. Polska waluta po okresie krótkoterminowej stabilizacji poddała się w końcu nastrojom na rynkach wschodzących, a komentarze ministra finansów o „przestrzeni do dalszych obniżek stóp” dodatkowo zwiększyły dynamikę tego ruchu. Przez większą część handlu złoty pozostawał liderem spadków w koszyku CEE, tracąc ponad 1,00% wobec euro. Bezpośrednim powodem odwrotu od rynków wschodzących jest sytuacja geopolityczna powiązana z Syrią, jednak pamiętać należy, iż w tle mamy cały czas potencjalne ograniczenie programu QE przez FED w kolejnych miesiącach. W przypadku krajowych aktywów byliśmy najprawdopodobniej świadkami odpływu kapitałów zagranicznych, ponieważ równocześnie zniżkował polski dług, pomimo stabilizacji na rynkach bazowych. W dalszym ciągu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymanie presji podażowej na złotego, jednak chwilowa stabilizacja i próba obrona kursów INR czy BRL przez instytucje centralne generuje pole do krótkoterminowej korekty.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących odczytów fundamentalnych z kraju. W szerokim kalendarzu makro poznamy wskazania dot. PKB m.in. z Hiszpanii czy USA, jednak wydaje się, iż rynek czeka przede wszystkim na kolejne doniesienia ws. Syrii. Wcześniej media spekulowały, że czwartek może okazać się potencjalną datą interwencji militarnej. W przypadku gdyby scenariusz ten okazał się prawdziwy zakładać należy transfer kapitałów w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów, głównie USD.

Z rynkowego punktu postępuje spadki na eurodolarze i możliwy transfer kapitałów w kierunku amerykańskiej waluty prawdopodobnie przyniosą utrzymanie presji podażowej na złotego i dalsze próby podejścia pod 4,30 EUR/PLN. Intra-sesyjnymi wsparciami w przypadku nieznacznej korekty osłabienia są poziomy 4,27 PLN i 4,25 PLN.

 

 

Konrad Ryczko
analityk DM BOŚ

Posted in Komentarze rynkowe | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Czemu nie warto kupować podrobionych produktów?

Posted on 0

Współcześnie na arenie międzynarodowej ukazuje się coraz więcej podrabianych towarów. Pomimo tego, że są to niedrogie zamienniki, mogą one wywoływać szereg innych kosztów. Czy dla przedsiębiorców bardziej opłaca się zakupić prekursorski i droższy towar czy jednak tańsze zamienniki są adekwatnie wydajne?

Dziś międzynarodowe instytucje pracują nad zmniejszeniem produkcji i wprowadzaniem na rynek sfałszowanych artykułów. Jest to bezprawne, szkodzi konsumentom i producentom oryginalnych produktów. Coraz częściej w miejscach granicznych zatrzymywane są artykuły, które pogwałcają prawa własności intelektualnej.

Zarówno konkretne instytucje jak i liderzy rynku stawiają nacisk na ochronę konsumentów przed oszustami. Podrobione produkty obniżają zaufanie do twórców w sektorze handlowym. Mogą również powodować awarie innych współdziałających sprzętów. Przykładem są drukarki i wkłady do nich. W chwili, gdy zastosujemy podrobiony tusz możemy ją spowodować usterkę. Wtedy jest możliwość, że stracimy gwarancję.

Należy dokładnie sprawdzić czy bardziej opłacalne jest zakupienie droższego, ale tym samym lepszego i oryginalne urządzenia czy podrobionego artykułu, który może być też nielegalnie produkowany, a tym samym nie musi spełniać wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Marketing i reklama | Tagged , , , , , , , ,

Co ma wpływ na proces sprzedaży funduszy?

Posted on 0

Złożenie polecenia sprzedaży funduszu to pierwszy krok w realnym procesie jego zbycia. Ponieważ są to kroki uzależnione od kilku czynników, na zakończenie aktywności w tym obszarze trzeba najczęściej poczekać tydzień.

Wartość ceny sprzedaży posiadanych akcji zależy od kursu transakcji oraz od szybkości realizacji polecenia. W rzeczywistości rozpoczęcie procesu zaczyna się w momencie otrzymania prośby przez agenta transferowego. Pamiętajmy, gdy akcje tracą na wartości, realne wynagrodzenie za oddane fundusze może ulec obniżeniu.

Z zasady fundusz musi odkupić posiadane przez danego klienta dobra. Są jednak sytuacje opisane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, które są zwolnione z tej konieczności. Z tym przypadkiem spotykamy się, gdy:

– wartość jednostek przeznaczonych do zbycia przekracza 10% całego majątku funduszu inwestycyjnego,

– dokonanie rzetelnej wyceny posiadanych przez klienta dóbr jest niemożliwe, z przyczyn nie wynikłych ze strony samego funduszu.

Pamiętajmy, jeśli zaistnieją wyżej scharakteryzowane incydenty, przełożenie transakcji zbycia akcji jest zgodne z prawem i nie podlega karze.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Finanse osobiste | Tagged , , , , , , , ,

Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Posted on 0

Warunkiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie wartości opodatkowanej sprzedaży określonej w ustawie. Natomiast z tych norm są wyłączone działalności świadczące usługi prawnicze i doradcze.

Próg, jakiego nie można przewyższyć, by zostać zwolnionym z obowiązku płacenia podatku równa jest 150 000 zł w minionym roku podatkowym.

W ostatnim czasie ustawodawca zmniejszył ilość podmiotów, które mogą zabiegać się o zwolnienie. Świadcząc usługi doradcze i prawnicze nie mamy możliwości skorzystać już z powyższej zniżki. Natomiast istotniejsze jest ustalenie, jakie firma będzie oferowała usługi. Kiedy biuro rachunkowe zawrze w swojej propozycji doradztwo podatkowe, także nie uzyska ulgi. Wszelkie działania podatkowe, takie jak tworzenie ksiąg podatkowych i innych katalogów jest już zawarte w usługi doradcze.

W rzeczywistości często istnieją problemy, ze względu na niedoprecyzowanie w prawie pojęcia „doradztwo”. Aby wyjaśnić można zwrócić się o radę do odpowiedniego urzędu bądź też zaznajomić się z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Ile wynosi wynagrodzenie podczas urlopu?

Posted on 0

Zatrudniony świadczący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że podczas pobytu na urlopie pobiera wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za czas obecności w pracy.

Gwarancję wypłaty całkowitego wynagrodzenia w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym zapewniają pracownikowi regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Otrzymuje on całościową stawkę wynagrodzenia bez względu na to czy w tym okresie zakład funkcjonował, czy odbywały się przerwy w realizacji obowiązków zawodowych. Ze względu na powyższe prawo pracownika wszelkie zmiany zasad wynagradzania w trakcie urlopu sformułowane przez zatrudniającego powinny zostać przez niego uzasadnione. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez ilość godzin przepracowanych przez pracownika, kiedy podstawa była określana, a potem mnożąc wynagrodzenie za godzinę pracy przez ilość godzin, jakie pracownik przepracowałby według obowiązującego grafiku czasu pracy, gdyby był obecny. Warto także pamiętać, że obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego nie zalicza się wskazanych świadczeń w postaci m.in. nagród jubileuszowych czy dodatków pieniężnych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Transakcje pieniężne za granicą

Posted on 0

Wspólnota Europejska zajęła się problemem utworzenia i prowadzenia kont zagranicznych przez swoich członków. W związku z tym w 2013 roku utworzyła plan aktualizacji dotyczących przejrzystości i prowizji za poszczególne usługi bankowe w krajach zrzeszonych.

Obecnie największe bariery mieszkańcy Europy spotykają podczas zdobywania danych o opłatach za utworzenie konta obcego, zmiany funkcjonującego już konta osobistego bądź przeniesienia go do innego banku. Czasami wykonanie podanych czynności jest niemożliwe.

Komisja Europejska w swoim przemówieniu skupiła się na trzech obszarach, a dokładnie:

– sposobach badania prowizji pobieranych przez niektóre placówki finansowe w krajach Unii,

– uproszczeniu procedury zmiany banku opiekującego się istniejącym rachunkiem,

– umożliwieniu założenie konta w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, bez względu na kondycję finansową zainteresowanego.

Dodatkowo nabywca usług bankowych musi mieć stały wgląd do danych. W praktyce oznacza to udostępnienie przez jednostki finansowe spisów usług i opłat, tworzenie zestawień prowizji naliczanych od indywidualnego klienta w określonym czasie oraz wyjaśnianie na wniosek zainteresowanego obcych pojęć aktualnych w środowisku bankowym.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Bankowość | Tagged , , , , , , , ,

Spółki pod kierownictwem kobiet

Posted on 0

Niedawno Unia Europejska zwróciła uwagę na sytuację kobiet w dużych przedsiębiorstwach. Okazało się bowiem, że przeważnie mężczyźni obejmują kierownicze stanowiska, a udział kobiet nie przewyższa 10%.

Komisja Europejska zdecydowała wprowadzić rozporządzenie, które ma stanowić o wkładzie 40% kobiet we władzach przedsiębiorstw. Dany przepis będzie obowiązywał tylko duże firmy. Średnie i małe, które nie są notowane na rynku, nie będą objęte nowymi normami. Wiele krajów członkowskich rozpoczęło wprowadzać sporo regulacji odnoszących się do promowania równości płci na szczeblach kierowniczych.

Konsekwencją tych zmian jest wprowadzenie nowych kar za nieprzestrzeganie nowych dyrektyw. Unia Europejska zapowiedziała również, że jest to środek tymczasowy. Normy mają być ważne do 2028 roku.

Z badań wynika, że zwiększony udział kobiet w spółkach na kierowniczych stanowiskach może polepszyć znacznie sytuacje finansowe przedsiębiorstw, a także umożliwić innowacyjność i wydajność.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,