Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Awaria kasy fiskalnej

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Każdy z podatników ma obowiązek rejestrowania podatku za pomocą kas fiskalnych. W momencie, w której pojawia się brak możliwości technicznych stosowania kasy właściwej trzeba prowadzić rejestr za pomocą zastępczej kasy rejestrującej.

Gdy aparat fiskalny ulegnie uszkodzeniu, powinno się poinformować pisemnie Urząd Skarbowy o odstępie w prowadzeniu dokumentacji. Tymczasem jeśli wyniknie zapełnienie modułu, ważny jest zwrócenie się o odczyt zawartości pamięci. W następnej kolejności, po zastąpieniu modułu, trzeba poinformować Urząd Podatkowy o miejscu instalacji urządzenia.

W wypadku zakończenia działalności firmy, jest ona zobowiązana do złożenia pisma z wiadomością o ustaniu korzystania z kasy i prośby o odczytanie pojemności pamięci kasy.

Jeśli zaistnieje jeden z opisanych przypadków należy wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej do momentu rozwiązania problemu. Dodatkowo zarówno przy awarii jak i zapełnieniu modułu podatnik musi powiadomić firmę serwisującą o zaistniałej sytuacji.

Zaprzestanie używania rejestrowania przy pomocy kasy czy też nie przeprowadzenie przeglądu technicznego w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia stosowania produktu skutkuje poniesieniem kosztów. Innymi słowy jest to zwrot odjętych sum z tytułu zakupienia kasy.

W rzeczywistości, aby dokonać odczytania pojemności pamięci kasy fiskalnej należy ustalić datę między urzędnikiem, pracownikiem serwisu i podatnikiem, ponieważ ustawowo nie ma określonego terminu.

Paula Honc
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *