Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Będą rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do mediacji

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Zgodnie z szacunkami resortu finansów spory w sprawach gospodarczych to łączny koszt ok. 40 mln zł rocznie, który leży po stronie przedsiębiorców. Postępowanie sądowe trwa średnio 480 dni, a czas oczekiwania na wykonanie wyroku to kolejne 145 dni. Utworzony przez MG i Ministerstwo Sprawiedliwości zespół osób pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które mają ułatwić i spopularyzować mediację i polubowne rozwiązywanie konfliktów. Jednym z kluczowych komponentów tych rozwiązań mają być zachęty pieniężne.

Jedną z propozycji międzyresortowej grupy jest też, aby koszty mediacji prowadzone na podstawie skierowania do sądu były wliczane w poczet kosztów sądowych. Proponowane jest także odstąpienie od opłaty sądowej za wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej z udziałem mediatora i zwrot większej niż dotychczas kwoty poniesionej z tytułu zapłaconych już kosztów sądowych, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody w wyniku mediacji. Głównym celem jest odciążenie sądów i zwiększenie popularności mediacji. Ponadto, według rekomendacji zespołu pracującego nad zmianami, zasady zwrotu uregulowanej już wcześniej opłaty sądowej byłyby takie same dla powoda i pozwanego, co powinno zachęcić obydwie strony do uczestnictwa w mediacji. Obecnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację stron i z tego powodu nie są one w równym stopniu zainteresowane ugodą.

Rozwiązanie jakim jest mediacja ma też swoich przeciwników, ponieważ bywa tak, że przez nią postępowanie nadmiernie się przedłuża. Szczególnie nadużywania jest instytucja wezwania do próby ugodowej, która wykorzystywana jest jako instrument przerywający bieg terminu przedawnienia. Obrazując to przykładem, w ubiegłym roku do sądów rejonowych wpłynęło 14 332 wniosków o zawezwanie do takiej próby, a doszło do zawarcia tylko 207 ugód. Aktualnie bieg terminu przedawnienia roszczenia, który obejmuje wniosek o mediację przerywany jest w chwili dostarczenia odpisu wniosku do mediatora.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *