Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Będą wyższe kary za przestępstwa na rynku finansowym

Posted on 3

Share this on anywhere you want!

Od lipca zaczną obowiązywać dwie dyrektywy, które podwyższają sankcje za nadużycia, których dopuszczono się na rynku finansowym. Państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na dostosowanie swoich regulacji do nowych wymogów.

Nowe unijne przepisy dotyczące sankcji karnych za nadużycia na rynku w postaci wykorzystania informacji poufnych, przekonywania do ich wykorzystania i manipulacje instrumentami finansowymi, przewidują karę pozbawienia wolności przez co najmniej 4 lata. Za ujawnienie informacji poufnych – najmniej 2 lata. Karze ma podlegać także podjęcie próby popełnienia tych przestępstw.

Obecnie nie wszystkie państwa członkowskie mają w swoim systemie prawnym karę pozbawienia wolności za manipulacje na rynku finansowym. Wdrożenie ujednoliconych wytycznych ma ukrócić praktyki przestępcze w krajach, w których prawo nie jest tak restrykcyjne.

W Polsce kary za tego rodzaju przestępstwa reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Aktualnie zarówno za manipulacje tymi instrumentami, jak i posługiwanie się danymi poufnymi grozi grzywna do 5 mln zł lub kara więzienia do 5 lat. Zestawianie tych dwóch kar również jest przewidziane.

Kary za przestępstwa przeciwko obrotowi środkami pieniężnymi oraz papierami wartościowymi przewidziane zostały też w kodeksie karnym. Według znajdujących się tam zapisów, karze do 3 lat pozbawienia wolności podlegają: dystrybuowanie w dokumentacji dotyczące obrotu papierami wartościowymi nieprawdziwych informacji lub przemilczenie informacji o stanie majątkowym kupującego, mającym ważne znaczenie dla zakupu, sprzedaży papierów wartościowych, podwyższenia lub obniżenia wkładu.

Nowe unijne akty prawne nie określają wysokości sankcji. Określają je państwa członkowskie: powinny być one jednak zniechęcające i proporcjonalne. Osoby prawne za manipulacje na rynku finansowym mogą być obciążone także innymi sankcjami, tj. zabronienie prowadzenia działalności, odebranie prawa do pomocy publicznej czy zamknięcie miejsca, w którym miała miejsce manipulacja.

Kolejny z aktów, czyli rozporządzenie w kwestii nadużyć na rynku, podnosi kary administracyjne.

Sankcje administracyjne za przestępstwa manipulacji i wykorzystania informacji poufnych będą wynosić dla osób fizycznych co najmniej 5 mln euro. W przypadku osób prawnych, ma to być 15 mln euro lub 15 proc. całości rocznych obrotów.

Obecnie w Polsce takie kary nakłada Komisja Nadzoru Finansowego i wynosi ona maksymalnie 1 mln zł. Urząd ten posiada również kompetencje, aby powiadamiać o takich przypadkach prokuraturę.

Nowe unijne regulacje nie będą obejmowały obrotu akcjami własnymi i transakcji na papierach wartościowych, których celem jest stabilizacja rynku. Dzisiaj status takich czynności nie ma swoich regulacji.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

3 thoughts on “Będą wyższe kary za przestępstwa na rynku finansowym

    Pingback: Na urlop w Polsce tylko z gotówką | Mgeneracja.pl - Portal biznesowo finansowy
    Pingback: Na urlop w Polsce tylko z gotówką | ProInwestycje.Net | ProInwestycje.Net
    Pingback: Jakie zobowiązania powstają w przypadku upadłości konsumenckiej-TwójBiznes.eu - Portal Biznesowo-Finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *