Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Outsourcing ABI – jakie zadania należy ująć w umowie z zewnętrznym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji

Posted on 0

Cybersecurity concept - Open and closed locks with digital fingeAdministrator Bezpieczeństwa Informacji (dalej również jako: „ABI”) to funkcja, która pojawiła się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą powołanie ABI nie jest obowiązkowe, tym niemniej przedsiębiorcy, będący administratorami danych osobowych z uwagi na szereg obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz z uwagi na istotne ryzyka z powodu niestosowania przepisów o ochronie danych osobowych – decydują się na powołanie wskazanej z imienia i nazwiska osoby do pełnienia tej funkcji.

Cześć administratorów danych osobowych powołuje ABI spośród swoich pracowników. Inni przedsiębiorcy (często więksi, dysponujący większym wolumenem danych osobowych) decydują się na podjęcie współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, korzystając z usługi outsourcingu ABI. W przypadku tego drugiego rozwiązania pojawia się pytanie, która oferta na outsourcing ABI jest korzystna, a następnie w jaki sposób ująć zadania ABI w tzw. „Umowie o przejęcie obowiązków ABI”. Co do zasady ABI z upoważnienia administratora danych osobowych zobowiązany jest do przestrzegania stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób adekwatny do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Tak określone zobowiązanie ABI, wynikające zresztą wprost z ustawy może być jednak nazbyt ogólne dlatego w umowie na outsourcing ABI warto wyszczególnić ponad wszystkie niżej wymienione zadania:

  • Przeprowadzanie regularnych audytów, w tym audytu wstępnego, stosowania się przez administratora danych osobowych do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa danych. Każdy audyt powinien być zakończony Raportem z audytu oraz winien być zaprezentowany zarządowi administratora danych osobowych.

  • Przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji tj. przede wszystkim Polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, jak również innych procedur i regulacji wewnętrznych (np. procedury archiwizacji, udostępniania danych, przeprowadzania kontroli procesorów etc.).

  • Opracowywanie wniosków o rejestrację i aktualizację zbiorów danych osobowych do GIODO.

  • Nadzór na realizacją zaleceń wskazanych w Raportach z audytu.

  • Czuwanie nad stosowaniem się do zasad zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych (stosowanie środków technicznych i organizacyjnych).

  • Pomoc w kontaktach z GIODO, w postaci konsultowania odpowiedzi na pisma GIODO, czy przygotowanie administratora danych osobowych do kontroli GIODO, bądź nawet jego reprezentacja w przypadku takiej kontroli.

  • Konieczność wsparcia w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, w postaci analizy sytuacji naruszeń, czy rekomendowania środków prowadzących do redukcji podobnych naruszeń.

  • Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, jak również prowadzenie ewidencji osób upoważnionych.

  • Świadczenie konsultacji dla pracowników administratora, w tym zasady takich konsultacji tj. dostępność ABI w siedzibie administratora np. w postaci dyżurów, czy czas reakcji na zapytania.

  • Wsparcie przez ABI działu IT poprzez opiniowanie w zakresie bezpieczeństwa nowo wdrażanego oprogramowania, testowanie zabezpieczeń systemów informatycznych.

Niejednokrotnie ABI prowadzi również szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji. Firmy świadczące swoje usługi na poziomie eksperckim oraz nieświadczące swoich usług w formie tzw. „abonamentów pudełkowych” w ramach umowy przygotowują m.in. kompleksowe regulaminy konkursów, programów lojalnościowych, procedury, założenia do transferów danych osobowych za granicę, jak również umowy na takie transfery, jak również uczestniczą w negocjacjach takich umów. Wiele z takich firm współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, wyspecjalizowanymi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, którzy w ramach obsługi administratora danych osobowych analizują skomplikowane stany faktyczne, jak również reprezentują administratorów w sporach sądowych dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych. Na rynku dostępne są również oferty outsourcingu ABI przy zastosowaniu dedykowanych systemów informatycznych do zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Korzystając z takich systemów należy pamiętać, iż niemożliwym jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych i dopełnienie wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przy pomocy wystandaryzowanych regulaminów i procedur sprzedawanych w tzw. „pudełkach”, które administrator danych osobowych ma jedynie uzupełnić o swoje dane. Każdorazowo bowiem niezbędna jest wnikliwa analiza sytuacji panującej u przedsiębiorcy przetwarzającego dane, przeprowadzona w jego siedzibie, przy uwzględnieniu tylko jemu właściwej specyfiki. Więcej na temat outsourcingu ABI można znaleźć tutaj.

 

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Forex, Giełda Papierów Wartościowych, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Nieruchomości, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Prawo autorskie, Spółki, Startup, Świat, Ubezpieczenia, Wiadomości

Współpraca z prawnikiem sposobem na uniknięcie niekorzystnych sytuacji

Posted on 0

adwokat-1Zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, istnieje wiele przypadków, w których zamiast działać samodzielnie, lepiej jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika. Tym bardziej, że rynek usług prawniczych jest dziś bardzo rozwinięty – kancelarie adwokackie o szerszych i węższych specjalizacjach zlokalizowane są nawet w małych miastach.

W czym pomoże nam prawnik?

Sytuacje, w których pomoc prawnika może okazać się dla nas niezwykle korzystna, można by mnożyć. Sprawy spadkowe, rozwodowe, sprawy dotyczące opieki rodzicielskiej nad dziećmi – takie i podobne kwestie nie są łatwe do rozstrzygnięcia, tym bardziej, że częstokroć towarzyszy im duży potencjał emocjonalny. Pomoc prawnika jest tu podwójnie przydatna – z jednej strony specjalista pomoże nam we wszystkich formalnościach (np. sporządzenie pozwu), z drugiej strony spojrzy na naszą sprawę profesjonalnym okiem i bez zbędnego ładunku emocjonalnego, doradzi nam najwłaściwsze rozwiązanie.

Pamiętajmy, że wynajęty przez nas prawnik staje się naszym przedstawicielem, a więc możemy liczyć na jego pełne zaangażowanie w sprawę. Reprezentując nasze interesy, uruchomi zatem wszystkie instrumenty prawne, aby wyegzekwować najkorzystniejsze dla nas warunki bez względu na rodzaj sprawy. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu prawnika na pewno zdziałamy znacznie więcej, niż zrobilibyśmy sami nie znając mechanizmów prawnych.

Egzekwowanie odszkodowań z pomocą prawnika

Pomoc prawnika może okazać się dla nas niezwykle korzystna nie tylko w sprawach rodzinnych, ale także wtedy, gdy czujemy się pokrzywdzeni przez jakąś instytucję lub firmę, na przykład bank, dostarczyciela usług, dewelopera, właściciela wynajmowanego przez nas mieszkania czy też naszego lokatora lub dzierżawcę.

Prawnik będzie też niezwykle pomocny w przypadku, gdy nie potrafimy sami wyegzekwować odszkodowania od ubezpieczyciela, firmy, urzędu lub placówki, a uważamy że nam się ewidentnie należy.

Pracownik i jego prawa

Niestety nieuczciwe traktowanie pracowników przez pracodawców nadal jest częste. Stwarzanie presji psychicznej, zniesławianie i dyskryminacja, szantaż i straszenie zwolnieniem, praca w złych warunkach, wymuszanie pozostawania w pracy przez większą ilość godzin, obcinanie premii bez powodu czy zwolnienie z pracy w akcie odwetu lub bez racjonalnych przyczyn – to tylko niektóre z negatywnych sytuacji, z którymi muszą borykać się pracownicy.

W większości tego typu przypadków nie podejmujemy żadnych kroków głównie z obawy utraty pracy albo z poczucia niemocy – sądzimy, że i tak nie da się wygrać z silnym pracodawcą, więc po co się w to angażować. Tymczasem realia są całkiem inne. Jeśli prawo ewidentnie jest łamane, istnieje bardzo duża szansa na to, że uda nam się wygrać z nieuczciwym pracodawcą.

Pomoc prawnika specjalizującego się w prawie pracy wydaje się najrozsądniejszym krokiem, jeśli czujemy się wykorzystywani, szkalowani lub jeśli zostaliśmy zwolnieni bez wystarczających pobudek. Na szczęście dochodzenie praw pracowniczych staje się coraz bardziej powszechne. Jeśli będziemy walczyć z nieuczciwymi pracodawcami, zmieni się ogólne podejście do pracownika.

Autor: Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone m.in przez kancelarię adwokacką remigiuszsoltys.pl

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Nieruchomości, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Spółki, Startup, Świat, Ubezpieczenia, Wiadomości

Kiedy warto zasięgnąć porady prawnej?

Posted on 0

international_law_books_8147928376Zawód prawnika jeszcze do niedawna uważany był przez społeczeństwo za fach elitarny. Na korzystanie z usług adwokata decydowali się tylko ludzie zamożni albo osoby znajdujące się w sytuacji „bez wyjścia”, np. mający poważny konflikt z prawem, postawione zarzuty, etc. Dziś rynek usług świadczonych przez prawników mocno się upowszechnił. Kiedy zasięgnięcie porady prawnej może okazać się szczególnie korzystne?

Przed podpisaniem umowy…

W codziennym życiu mamy wiele sytuacji, kiedy to podpisujemy różnego rodzaju umowy, np. w sprawie kupna nieruchomości, samochodu, w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, etc. Bardzo częstą praktyką jest bagatelizowanie umów i podpisywanie ich praktycznie w ciemno. Nie czytamy ich, ponieważ nie mamy czasu na rozwikływanie skomplikowanych zapisków widniejących na ich stronicach. Dopiero po fakcie często okazuje się, że sami na własne życzenie wmanewrowaliśmy się w tarapaty – umowa okazała się dla nas mniej lub bardziej niekorzystna i wygenerowała straty finansowe. Czyż nie lepiej byłoby zainwestować kilkadziesiąt złotych w poradę prawną i mieć pewność, że dana umowa wygląda rzeczywiście tak, jak na to liczyliśmy?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Zasięgnięcie fachowej porady prawnej może też okazać się dla nas niezwykle korzystnym krokiem w sytuacji, gdy z niezależnego od nas powodu doznaliśmy urazu ciała albo innego uszczerbku na zdrowiu. Niekiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele istnieje opcji różnorodnych odszkodowań, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków i dodatków, które w istocie moglibyśmy wyegzekwować, niezależnie od tego, czy wypadek nastąpił w pracy, na ulicy, czy w innych okolicznościach. Porada prawnika, który obeznany jest w tematyce pozyskiwania odszkodowań od ubezpieczycieli oraz innych instytucji, mogłaby być bardzo cenna i pomogłaby nam pozyskać rekompensatę finansową za doznaną krzywdę.

Pozyskiwanie należnych alimentów

Istnieje bardzo wiele przypadków zawikłanych relacji między członkami rodziny. Porada radcy prawnego wydaje się najrozsądniejszym krokiem w sytuacji, gdy drugi rodzic naszego dziecka uchyla się przed płaceniem alimentów, istnieje spór odnośnie sprawowania władzy rodzicielskiej, mamy problem przy sformowaniu pozwu rozwodowego, chcielibyśmy ustanowić separację między nami a współmałżonkiem oraz innych podobnych kwestiach mieszczących się w zakresie prawa rodzinnego. W tych trudnych sprawach, którym dodatkowo często towarzyszą silne emocje, pomoc racjonalnie potrafiącego ocenić problem i podsunąć właściwe rozwiązania radcy prawnego może stanowić najlepszą drogę do rozwikłania problemu.

Mając problem prawny, warto wybrać się do Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Tylus, która specjalizuje się w pomocy osobom fizycznym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Prawo autorskie, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Spółki, Startup, Świat, Ubezpieczenia, Wiadomości

Dlaczego warto negocjować warunki kredytu?

Posted on 0

2015nPrawie każdy młody, i nie tylko, człowiek ma przed sobą perspektywę zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Jest to dla nas niewygodny temat, ponieważ wiąże się to ze zobowiązaniem na wiele lat. Dlatego każdy z nas chciałby wybrać jak najlepiej. Jednak nie wszyscy wiedzą, że warunki kredytu można negocjować.

Jeśli przedstawiciel banku mówi Ci, że ma narzucone sztywne zasady dotyczące warunków zaciągania przez klientów kredytów hipotecznych, to wiedz, że nie mówi prawdy. Oferty opisane w reklamach i na stronach banków to tylko materiał poglądowy, propozycja. Podejście do kredytobiorcy powinno być indywidualne, tak samo jak warunki umowy. Dlatego przy jej podpisywaniu mogą być one inne, niż zaproponowane w ofercie. Każdy klient otrzymuje bowiem kredyt na takich warunkach, jakie odpowiadają jego zdolności kredytowej i wiarygodności jako klienta banków.

Wiele banków posiada ściśle określone siatki marż, czyli tabele, które określają ile wyniesie marża przy konkretnej kwocie kredytu oraz wkładzie własnym. Czasami parametry brane pod uwagę są bardziej różnorodne, patrzy się m. in. na wiek klienta, zawód, wykształcenie, stan cywilny, historię kredytową. Wtedy bank ustala dla klienta widełki marży. Jej konkretna wartość będzie zależała od cech klienta. Mimo to nadal możemy spróbować negocjować poziom marży czy prowizji. Najlepszy skutek osiągniemy, jeśli będziemy posiadać odpowiednie argumenty. Warto złożyć wniosek kredytowy w kilku placówkach, wtedy może zadziałać zasada konkurencji. Jeśli pokażemy, że jesteśmy zainteresowani ofertą innego banku i tam również podjęliśmy już odpowiednie kroki, może wpłynąć to na ostateczną ofertę. Przy negocjacjach może też pomóc znajomość rynku.

Innym czynnikiem ułatwiającym negocjacje z bankiem jest wysoki poziom wkładu własnego. Im wyższy nasz wkład własny, tym mniejsze ryzyko dla banku i możliwa dla nas korzystniejsza oferta. Najlepiej, jeśli posiadasz co najmniej 20-30%. W najlepszej sytuacji jesteśmy, jeśli posiadamy połowę wartości nieruchomości. Wtedy mamy szansę na najniższą marżę, jednak nadal możemy ją negocjować.

Duży wpływ na skłonność banku do rozmów ma również wysokość kredytu, jaki chcesz wziąć. Na dużą kwotę może sobie pozwolić jedynie osoba o wysokich zarobkach i dobrej historii kredytowej. Jeśli jesteś taką osobą, wzbudzasz większe zaufanie w banku i jesteś dla niego cenny, ponieważ istnieje szansa, że skorzystasz z innych ofert i produktów. Czasami to właśnie jest sposobem banku na rzekomą obniżkę – można liczyć na lepsze warunki jeśli zdecydujemy się też na założenie innych produktów bankowych. Trzeba jednak uważać, bo ostatecznie może się to okazać droższe niż tradycyjny kredyt. Bank będzie patrzył na Ciebie łaskawszym okiem również wtedy, kiedy jesteś już jego klientem.

A co zrobić, jeśli po kilku latach spłacania kredytu nagle orientujesz się, że aktualne oferty kredytów mają dużo korzystniejsze warunki od Twoich? Możesz spróbować negocjować warunki spłaty kredytu i jego oprocentowania. Jeśli regularnie spłacałeś kolejne raty możesz również rozważyć przeniesienie kredytu do innego banku. Najczęściej banki są skłonne obniżyć marżę kredytu, jednak nigdy do aktualnego poziomu na rynku. Natomiast przenoszenie kredytu jest dość skomplikowane i będzie wymagało od nas poniesienia dodatkowych kosztów.

To, co najbardziej będzie nam potrzebne to asertywność i odrobina pewności siebie. Pamiętaj, że nawet jeśli nie uda się osiągnąć planowanego efektu zawsze warto próbować. Nie masz nic do stracenia, a za same negocjacje doradca bankowy na pewno nie podwyższy Ci marży ‘za karę’. Dlatego głowa do góry, przeanalizuj nasze propozycje jeszcze raz i opracuj własną strategię!

Przedy wyborem oferty polecamy sprawdzić także aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Prawo autorskie, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Sklep internetowy czy tradycyjny? Może jedno i drugie?

Posted on 0

18438750695_63a159e17aJeśli masz swój biznes w branży handlowej albo planujesz jego założenie, powinieneś wiedzieć, na jakich obszarach chcesz działać. Co więcej, lepiej wiedzieć, co bardziej się opłaca.

Tradycyjne sklepy odchodzą do lamusa?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, choć słowo „tak” ciśnie się na usta. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że wciąż jest wiele osób, które są sceptycznie nastawione na robienie zakupów online. Tak długo jak będzie zapotrzebowanie na sklepy stacjonarne, będą one istnieć. Wszystko zależy również od miejsca, w którym prowadzimy swoją handlową działalność. W małych miejscowościach możemy w swojej branży nie mieć konkurencji, lecz może zdarzyć się, że w najbliższym obszarze może także zabraknąć klientów. W większych miastach będą klienci, ale konkurencja również będzie duża.

Korzyści z prowadzenia sklepu online

Niewątpliwą zaletą sklepu internetowego jest możliwość dotarcia ze swoimi usługami do większej liczby osób. Jeśli mamy opcję magazynowania sprzedawanych produktów u siebie w domu, to odchodzą nam również koszty wynajmu przeznaczonych do tego miejsc. Co więcej, łatwiej nam poznać potrzeby potencjalnych klientów, co pozwoli na określone działania marketingowe, które pomogą wypromować najbardziej pożądane produkty. Przy prowadzeniu sklepu online warto pamiętać, żeby zadbać o poczucie bezpieczeństwa naszych klientów. Informacje podane w witrynie powinny być klarowne. Klienci nie mogą mieć wątpliwości podczas robienia zakupów przez naszą stronę. Pamiętajmy również o podaniu właściwych cen oferowanych produktów. Jeśli dodatkowo mamy również sklep stacjonarny i ceny w obu punktach się różnią – warto zakomunikować to na stronie.

Może warto postawić na prowadzenie zarówno sklepu tradycyjnego, jak i internetowego, co pomoże potencjalnym klientom – tym lokalnym i spoza obszaru terytorialnego naszej firmy. Na takie rozwiązanie powinni zdecydować się właściciele takich działalności jak np. sklep meblowy czy hurtownia AGD. Klienci mieszkający w pobliżu naszego sklepu mogliby zamawiać dany produkt przez Internet i odebrać go osobiście w punkcie sprzedaży.

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Indie – kraj ciągle nieodkryty biznesowo

Posted on 0

audyt_dostawcowNiewątpliwie rynek chiński od kilku lat podbija cały świat swoimi produktami, a liczba firm decydujących się zawrzeć współpracę z dostawcami z tego kraju i przenieść tam produkcję sukcesywnie rośnie. Związane jest to przede wszystkim z kosztami, które w tym kraju należą do jednych z niższych. Ale obok Chin na eksportowe potęgi wyrastają również inne kraje azjatyckie, takie jak Tajlandia czy Indie.

Jak pokazują dane, w 2014 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską a Indiami wyniosła 2,3 mld Euro. Polscy politycy podkreślają, że potencjał tego państwa jest ciągle niewykorzystany, a Indie są jednym z najważniejszych strategicznych partnerów Polski na świecie i w południowej Azji. W kolejnych latach zwiększeniu ma ulec wzajemna współpraca inwestycyjna, czyli lokowanie polskich inwestycji w Indiach i na odwrót. Państwa stawiają sobie za cel zwiększenie współpracy nie tylko w branży rolno-spożywczej, ale również energetycznej, górniczej czy w przemyśle obronnym.

Coraz więcej również prywatnych przedsiębiorców decyduje się na zawieranie współpracy z firmami indyjskimi. Szczególnie w pierwszych okresach współpracy w dużej mierze korzystają z usług firm, które na miejscu – w Indiach – trzymają „rękę na pulsie”. A dokładniej mówiąc sprawdzają, czy produkowany i wysyłany do Polski towar spełnia ustaloną w umowie jakość. Dzięki temu mogą się ustrzec między innymi przed importem wadliwego towaru.

Innym zapobiegawczym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu dostawców. Audyt dostawców również przeprowadzane są przez specjalne firmy zewnętrzne i mają one na celu skontrolowanie, czy wybrany indyjski dostawca jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom usług oraz wywiązywać się z ustaleń umowy. Taki audyt może zostać przeprowadzony zarówno przed zawarciem umowy handlowej jak i po jej zawarciu.

Wybranie odpowiedniego dostawcy w tak odległym rejonie, jakim są Indie, nie jest proste. Dlatego zanim sformalizuje się ostatecznie kontrakt, warto jest poznać swojego partnera biznesowego bliżej. Może właśnie audyt dostawcy będzie rozwiązaniem dla Twojej firmy?

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Inwestycje, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji

Posted on 0

Young business womanInwentaryzacja środków trwałych jest jednym z najważniejszych procesów, które zgodnie z prawem muszą toczyć się okresowo w niemal każdej firmie, przedsiębiorstwie czy w wielu instytucjach. Niestety z punktu widzenia osób wykonujących inwentaryzację, brakuje prostych zasad, które by nią rządziły. Ustawa o rachunkowości szeroko opisuje cały proces, ale trudno mówić tu o jasnych i przystępnych wskazówkach, jak go przeprowadzać. Oto kilka prostych reguł, które mogą rozjaśnić całą sytuację. SMARTMEDIA jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży dysponuje – na bazie tego doświadczenia – gotowymi rozwiązaniami, które znaczenie wspomagają inwentaryzację.

Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać to konieczność wydania zarządzania o rozpoczęciu inwentaryzacji, którego wzór powinien być wcześniej określony. Ten dokument powinien pokazywać m.in. kto będzie odpowiadać za proces inwentaryzacji, jakie są jego ramy czasowe i jaki ma być jej zakres.

Inwentaryzację przeprowadza właściwa komisji inwentaryzacyjna, tylko w niektórych przypadkach może być przeprowadzana jednoosobowo. Cała procedura musi opierać się na ściśle zdefiniowanych dokumentach, jakimi są m.in. instrukcja inwentaryzacyjna, czyli zestaw reguł właściwych dla danej jednostki, które będą pomocne w przeprowadzaniu właściwego spisu. Kolejnym dokumentem istotnym z punktu widzenia całej procedury jest harmonogram spisu, który powinien być odrębnym dokumentem.

Inwentaryzacja powinna spełniać kilka określonych wymogów tzn. powinna być prawidłowa, rzetelna i wiarygodna. Te trzy terminy oznaczają, że jej przeprowadzenie ma w rzetelny sposób pokazać co znajduje się w majątku jednostki. To oznacza też stosowanie zasady tzw. zamkniętych drzwi. W praktyce sprowadza się to do tego, że w czasie inwentaryzacji nie odbywa się obrót magazynowy.

Spis z natury oznacza, że przeliczenie, zważenie, zmierzenie wszystkich elementów aktywów, które posiada dana jednostka, a następnie porównanie jego wyników z zapisami w księgach rachunkowych. Kolejnym etapem jest ewentualne wyjaśnienie różnic. Inwentaryzacja, z definicji dokonywana na koniec każdego roku obrotowego, jest jednym z najpowszechniejszych i najważniejszych czynności, które musi przeprowadzić każdy przedsiębiorca.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie wsparcie informatyczne. Firma SMARTMEDIA oferuje kompleksowe rozwiązania, które ten proces wspierają.

Inwentaryzacja środków trwałych

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Terminale płatnicze – niższe opłaty interchange

Posted on 0

terminale-interchangeOpłata interchange to należność jaką pobiera bank wydający kartę płatniczą. Obniżenie tej kwoty znacząco wpłynęło na dostępność terminali płatniczych w wielu sklepach.

Wcześniej opłaty interchange wahały się w granicach 1,5%. Na chwilę obecną prowizje te nie mogą przekroczyć 0,5%. Ciężko jednoznacznie stwierdzić ile mniej będą płacić sklepy za dokonywanie transakcji bezgotówkowych.

Firma PaySquare SE udostępniła na swojej stronie informacje o cenach przed i po wprowadzeniu niższych opłat interchange. Porównując je z najtańszym obecnie dostawcą terminali mobilnych SumUp wynika, że dostawcy terminali mobilnych będą zmuszeni do obniżenia swoich prowizji.

Biorąc pod uwagę poprzednie stawki, terminale płatnicze bez wątpienia świetnie sprawdzają się, gdy mamy do czynienia z niewielką ilością transakcji na niewielką kwotę pieniędzy. Niestety atrakcyjność prowizji, które oferują dostawcy systematycznie maleje wraz ze wzrostem obrotu. Obniżka opłat interchange może przynieść oszczędności od 50 złotych do nawet 1,5 tysiąca złotych miesięcznie. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę obrót jeśli chodzi o tradycyjne terminale. Żeby móc konkurować na rynku, dostawcy terminali mobilnych będą musieli zastanowić się nad znaczną obniżką swoich prowizji w liczbie transakcji lub przedziale utargu.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie pod względem wzrostu transakcji bezgotówkowych. Około 45% transakcji realizowanych kartami Visa w Polsce to transakcje zbliżeniowe. Już ponad 75 proc. terminali zainstalowanych w Polsce jest przystosowanych do obsługi transakcji zbliżeniowych, a do końca 2017 roku wszystkie terminale zainstalowane w Polsce będą wyposażone w czytniki zbliżeniowe. Jednym z przykładów innowacyjnego rozwiązania są mobilne płatności zbliżeniowe Visa, które wykorzystują chmurę i technologię Host Card Emulation (HCE). Technologia ta może się integrować z bankowością mobilną oferowaną przez banki.

Obniżenie wysokich stawek opłat interchange jest w dużej mierze w interesie akceptantów transakcji kartowych. Czy po wejściu w życie kolejnych zmian stawek nastąpi obniżka cen towarów w sklepach?. Takiej gwarancji nie ma.

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup

Na czym polega działanie call center?

Posted on 0

exchange-of-information-231629_1280-1W Polsce centra telefoniczne, czyli call center są mocno rozwinięte. Obsługują one firmy z całego świata, między innymi z Rosji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Na czym polega działanie takiego centrum telefonicznego? Czy jest to wyłącznie odbieranie połączeń  telefonicznych?

Polska europejskim call center

Call center są telefonicznymi centrami obsługi klienta, które czynne są niejednokrotnie całą dobę. Rozwiązują one problemy klientów, obsługują system gwarancji produktowej wielkich marek, prowadzą aktywne działania telemarketingowe i inne. Pracownicy call center przez cały czas swojej pracy pozostają do dyspozycji osób dzwoniących, a ci niestety nie zawsze są nastawieni do nich przyjaźnie, zwłaszcza, jeśli firma nie uznała im reklamacji, choć ich zdaniem były podstawy do tego.

Osoby, które pracują w call center od lat przyznają, że jest to bardzo wyczerpująca praca, do której nie każdy się nadaje. Trzeba być dyplomatycznym, stanowczym, przekonującym i wiedzieć, jak uspokoić niekiedy wściekłych klientów. Niemniej, polscy pracownicy centrum telefonicznej obsługi klienta doskonale dają sobie radę nawet z problematycznymi klientami. Dzięki temu Polska jest konkurencją dla niemieckiego rynku call center. Polacy obsługują klientów niemiecko, rosyjsko, angielsko i słowackojęzycznych. To tylko ułamek tego prężnie rozwijającego się rynku.

System pracy

Pod względem technicznym call center musi siłą rzeczy korzystać z telefonii. Nie musi to być jednak tradycyjna telefonia stacjonarna, zwłaszcza, że koszty takich rozmów prowadzonych intensywnie każdego dnia, przez kilkudziesięciu konsultantów na raz, byłyby horrendalnie wysokie.

Nowoczesne centra telefonicznej obsługi klienta mogą skorzystać z telefonii VoIP, czyli „Voice over Internet Protocal”. Jest to telefonia internetowa, która pozwala na wykonywanie połączeń głosowych przez internet. Potrzebne są do tego telefony IP, smartfony wyposażone w aplikację mobilną lub też standardowe aparaty telefoniczne z bramką VoIP. Oczywiście, konieczne jest też podłączenie do sieci internetowej. Systemy call center opierające się na telefonii internetowej pozwalają na minimalizowanie kosztów połączeń, a dzwoniący do call center klienci nadal mogą wybierać ten sam numer telefonu, co dotychczas. Usługodawcy na polskim rynku, w tym m.in. firma Datera oferują bardzo niskie koszty połączeń krajowych i zagranicznych w ramach telefonii VoIP oraz funkcjonalne, wirtualne systemy call center oraz contact center, które usprawniają działanie firm funkcjonujących w różnych branżach działalności gospodarczej.

 

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Program ułatwiający prowadzenie księgi podatkowej

Posted on 0

Księga podatkowa i jej prowadzenie nie jest prostą czynnością dla osób, które nie miały styczności z księgowością i nie  zostały przeszkolone z zakresu rachunkowości i podatków. Co więcej, ciężko jest nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami. Czasami trudno jest je nawet jednoznacznie zinterpretować. Niestety każde przedsiębiorstwo musi prowadzić ewidencję księgową w celu obliczenia należnego podatku dochodowego. W przypadku ich braku (a co za tym idzie – braku wpłat zaliczek na podatek dochodowy), można spodziewać się kontroli z urzędu skarbowego, który niestety może nałożyć na przedsiębiorstwo spore kary pieniężne.

Charakterystyka księgi podatkowej

Księga podatkowa to inaczej podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir), która służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych metodą uproszczoną. Polega to na rejestrowaniu wszystkich przychodów z sprzedaży towarów i materiałów oraz usług, zakupów towarów i materiałów oraz innych wydatków, będących kosztem przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania, a następnie obliczenie należnego podatku dochodowego. Należy pamiętać, że wszystkie zapisy muszą być ujmowane w sposób rzetelny, chronologiczny i zgodny z rzeczywistym stanem.

Jak ułatwić sobie życie?

Kwestia ta zainteresuje szczególnie przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy, którzy liczą każdą złotówkę i nie stać ich na zatrudnienie księgowych lub na zlecenie prowadzenia rachunkowości do biura podatkowego. Rozwiązaniem jest samodzielna obsługa dokumentacji przy pomocy bardzo prostych i intuicyjnych programów, jak np. SKP – Super Księga Podatkowa. Czytelna instrukcja pozwala na szybkie zapoznanie się z programem i na jego sprawną obsługę. Do wyboru jest kilka pakietów, w których skład wchodzi m.in. ewidencja podatku od towarów i usług, rozliczenie służbowych podróży krajowych i zagranicznych, moduł do generowania wezwań do zapłaty, not odsetkowych i korygujących oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami i pracownikami jednostki. Taki program księgowy ułatwi także prowadzenie księgi podatkowej w biurach rachunkowych. Ważną kwestią są aktualizacje oprogramowania, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę dokonując zakupu.

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Nieruchomości, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2015 roku?

Posted on 0

cash_register_built_1904_in_ohioZa sprawą wprowadzenia nowej ustawy przez Ministerstwo Finansów, część spośród przedsiębiorców została pozbawiona wcześniej obowiązującego zwolnienia od konieczności ewidencjonowania uzyskiwanych obrotów finansowych. Kogo zatem dotyczą te zmiany i na czym szczegółowo polegają?

Kto będzie musiał ewidencjonować sprzedaż?

Ustawodawca zamierza finalnie pozbawić przed końcem 2016 roku wspomnianego prawa wszystkich przedsiębiorców, realizujących usługi na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niemniej jednak do tego czasu kasa fiskalna nie będzie musiała się jeszcze pojawić chociażby u przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, edukacyjne czy finansowe. Już od pierwszego stycznia 2015 ewidencjonować obroty będą musieli natomiast chociażby dentyści, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, a także prawnicy oraz kosmetyczki. Kasy fiskalne pojawią się ponadto w biurach księgowych, realizujących usługi płatnego poradnictwa.

Tym co niewątpliwie poważnie zmartwi przedsiębiorców z powyższych grup, jest brak możliwości uzyskania dotychczas obowiązującego zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej do kwoty obrotu nieprzekraczającego 20 000 zł. Już dzisiaj możemy zatem zauważyć w każdym gabinecie dentystycznych czy warsztacie samochodowym obecność sprzętu ewidencjonującego.

Tradycyjne czy elektroniczne archiwizowanie?

Kiedy już wiemy, że kasy fiskalne pojawią się w najbliższym czasie niemal wszędzie, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jakie czynniki warto brać pod uwagę podczas dokonywania zakupu. Przede wszystkim sprzęt tego typu dzieli się ze względu na sposób wydawania potwierdzeń zawieranych transakcji. Tradycyjna kasa fiskalna sporządza je w formie papierowej, co wiąże się niestety z wieloma niedogodnościami. Przede wszystkim istnieje bowiem konieczność zachowywania przygotowywanych kopii przez okres pięciu lat. Długie papierowe rolki papieru zajmują bardzo wiele przestrzeni, co stanowi bez wątpienia sporą niewygodę. Ponadto dane na rachunkach oraz paragonach mogą stać się niewidoczne, pod wpływem chociażby promieniowania słonecznego.

Ze względu na powyższe mankamenty tradycyjnego sprzętu, znacznie lepiej sprawdzą się zapewne elektroniczne kasy fiskalne. W tym przypadku wszystkie kopie rachunków przyjmują bowiem elektroniczną postać, dlatego łatwo możemy zapisać je na dysku komputera czy przenośnej pamięci. Tym samym nie musimy zwalniać miejsca na magazynie, czy też obawiać się ryzyka zniszczenia bądź zagubienia zarchiwizowanych potwierdzeń.

Jaki model kasy wybrać do swojej firmy?

W zależności od typu prowadzonej przez Ciebie działalności, powinieneś wybrać określony model sprzętu ewidencjonującego. Jeżeli będziesz potrzebował sporządzać zaawansowane raporty finansowe, wtedy prosta kasa może się okazać niewystarczająca jak na Twoje potrzeby. Zwróć zatem w pierwszej kolejności uwagę na posiadane przez dany sprzęt funkcjonalności.

Kiedy zaś prowadzisz usługi realizowane w terenie, świetnie sprawdzi się sprzęt mobilny, charakteryzujący się lekkim ciężarem, a także wyposażeniem w długotrwałe zasilanie na akumulator. Niezależnie jednak od wyboru określonego modelu kasy fiskalnej, nie zapominaj o jej estetycznym designie. Wpłynie to bowiem na utworzenie pozytywnego wizerunku Twojej firmy pośród klientów oraz zatrudnionych pracowników.

Autor artykułu:

artykuł powstał we współpracy z firmą BIMIT-MITA

Posted in Biznes, Finanse, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Wiadomości

Warto znać prawo

Posted on 0

indeksddObowiązujący aktualnie zbiór norm prawnych jest z zasady bardzo płynny. Również w naszym rodzimym ustawodawstwie  pojawiło się ostatnio wiele interesujących modyfikacji. Każdy szanujący się obywatel powinien być ich świadomy. Przedstawiamy więc w skrócie najnowsze zmiany w polskim prawie.

Nowe zasady dotyczące spadków

            W drugiej połowie 2015 roku ulegnie zmianie prawo dotyczące przejmowania majątku po zmarłym. Zmiany dotyczą długów spadkowych. Jest to dość poważna kwestia, często zdarza się, że niczego nieświadomy spadkobierca nagle dowiaduje się o zobowiązaniach finansowych swojego krewnego. Nowe prawo ureguluje postępowanie w takich sytuacjach. Dzięki nowym zasadom niemożliwa będzie sytuacja, gdy obdarowany majątkiem traci na jego przyjęciu. Specjaliści oceniają te reguły raczej pozytywnie. Więcej na ten temat tutaj: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/815579,zmiany-w-prawie-spadkowym-koniec-odpowiedzialnosci-za-wszystkie-dlugi-zmarlego.html

Zmiany w prawie autorskim

            Nadchodzą również zmiany w prawie dotyczącym osób wytwarzających dobra intelektualne, czyli w prawie autorskim. W ostatnim czasie są to bardzo „gorące” zagadnienia. Toczą się dyskusje na temat strat finansowych artystów w sytuacji bezpłatnego nielegalnego udostępniania dóbr kultury w sieci. Tracą na tym głównie muzycy i twórcy związani z filmem, ale trochę również pisarze. W ramach nowelizacji wydłużony zostanie czas, przez który artyści będą mogli czerpać korzyści finansowe ze swoich wytworów.

Ciekawostka z zagranicy

A teraz nieco lżejsza tematyka. Za oceanem szykuje się spora rewolucja. Coraz większa część społeczeństwa USA należy do zwolenników legalizacji palenia marihuany. Kolejne stany decydują się na ten krok. W Polsce póki co nie ma na to szans. Warto jednak wiedzieć, że w naszym kraju, choć hodowla konopi jest zakazana, całkowicie legalnie można być w posiadaniu nasion tej rośliny. Bez problemu można je zakupić w sklepach internetowych, na przykład tym: http://www.royalqueenseeds.pl/

           

 

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Poradnik konsumenta, Prawo, Prawo autorskie, Prawo podatkowe, Prawo pracy, Wiadomości

Gadżety reklamowe – skuteczny nośnik reklamy

Posted on 0

gadzety-reklamowePonad 80% przedsiębiorców ankietowanych na potrzeby badania, przeprowadzanego przez Polską Izbę Artykułów Promocyjnych, uznaje upominki i gadżety reklamowe za skuteczny nośnik reklamy. Niemal 84% respondentów zadeklarowało wykorzystywanie artykułów reklamowych w celu kształtowania wizerunku firmy.

Każdy, kto sądzi, że era gadżetów ma się ku schyłkowi – jest w błędzie. Przedsiębiorcy wciąż chętnie wykorzystują gadżety, uznając je za jedną z najlepszych form reklamy bezpośredniej, dostrzegając w nich potencjał PR-owy i nieodłączną składową identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa.

Jakie gadżety, produkty reklamowe?

Wybór gadżetów jest przeogromny. Znakowanie (grafiki, logotypy, slogany) można w tej chwili wykonać na praktycznie każdym produkcie, więc ta forma reklamy ma nieograniczone możliwości. Wybierając gadżety, firmy kierują się przede wszystkim ich ceną i jakością (odpowiednio 79,03% i 70,97% respondentów ankiety PIAP).  Nie bez znaczenia jest ich wygląd – to kryterium ważne dla 62,9% ankietowanych, oraz funkcjonalność, którą wnikliwie ocenia aż 58,06% firm. Mniejsze znaczenie ma marka i miejsce produkcji gadżetów (odpowiednio 3,23% i 4,84% przedsiębiorców wskazało na ich znaczenie).

A jakiego rodzaju gadżety kupowane są najchętniej?

Artykuły biurowe

Aż 57,14% firm kupuje przede wszystkim artykuły biurowe z długopisami reklamowymi włącznie. Wygląda na to, że mimo bardzo małej powierzchni reklamowej są one uznawane za nadzwyczaj skuteczne. Wpływ na taką sytuację może mieć fakt, iż jest to reklama tania i wszechobecna. Długopisy i artykuły biurowe są tanie i używane w wielu sytuacjach, co oznacza, że potencjalny klient ma do czynienia z reklamą non stop.

Ceramika, kubki termiczne, szklanki, kieliszki

Sprawdzonym i popularnym gadżetem reklamowym są też wyroby szklane i ceramiczne. Kupuje je 20,63% ankietowanych przez PIAP. Te proste naczynia stanowią nieodłączną część marketingu bezpośredniego dla firm oferujących dowolne produkty. Zazwyczaj rozdawane są jako gratisy, dołączane do większych zamówień. Są też używane w przestrzeni firmowej. To sprawdzone rozwiązanie, które pozytywnie wpływa na wielkość sprzedaży.

Kalendarze

Kupuje je niemal połowa respondentów. Są funkcjonalne i praktyczne, co niewątpliwie decyduje o ich przydatności. Zaletą kalendarzy jest też fakt, iż stosunek ceny gadżetu do trwałości jest naprawdę niewielki. Ceny kalendarzy są dość zróżnicowane, jednakże przy masowych zleceniach koszt jednostkowy jest niewielki, a okres użytkowania? To przynajmniej 1 rok.

Tekstylia reklamowe

Kupuje je 12,7 respondentów. Koszulki i inne ubrania z nadrukiem to gadżet o zróżnicowanej skuteczności. Wszystko zależy od typu koszulki, sposobu wykonania, wielkości nadruku i jakości tekstyliów. Odbiorcy lubią ten rodzaj gadżetów, gdyż są one niezwykle użyteczne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy (firmy kupującej tekstylia reklamowe) odzież reklamowa może okazać się jednak zakupem ryzykownym. O ile nie będzie naprawdę funkcjonalna, estetyczna i dobra jakościowo – może wylądować na dnie szafy klienta, a to uniemożliwi jej spełnienie postawionego przed nią zadania. O jakość w tym przypadku należy szczególnie zadbać, bo jakość reklamowanego produktu (marki, firmy) może być oceniana przez pryzmat jakości gadżetu.

Źródło: PIAP-org.pl, artykuł przygotowany we współpracy z http://www.easyb2b.pl/

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup

Zegarek – dobra inwestycja na przyszłość

Posted on 0

indeks787W dzisiejszych czasach można śmiało stwierdzić, że banki nie zachęcają do oszczędzania. Lokaty i konta oszczędnościowe mają bardzo niskie oprocentowanie, więc często ludzie wolą wydać pieniądze niż „pomnażać” je w instytucjach finansowych. Jeśli masz trochę gotówki może warto byłoby pomyśleć o ulokowaniu jej w dobrym zegarku?

Już od dawna wiadomo, że dobra luksusowe są doskonałą lokatą pieniędzy. W czasach, gdy oszczędzanie w bankach nie należy do zbyt opłacalnych znawcy tematu chętnie lokują pieniądze w nieruchomościach, złocie, biżuterii oraz dobrach luksusowych, do których zaliczane są m.in. ekskluzywne zegarki.

Jednakże, aby mądrze zainwestować w zegarki i na tym nie stracić trzeba wiedzieć jakie marki i modele warte są zakupu. Przede wszystkim należy pamiętać, że w przypadku zegarków to nie wysoka cena jest wskaźnikiem wartości wybranego modelu. Jeśli chce się mądrze ulokować pieniądze należy wybierać certyfikowane czasomierze produkowane w niewielkich seriach. Najlepiej wybierać zegarki produkowane przez szwajcarskich zegarmistrzów, ponieważ to właśnie one uzyskują najwyższe ceny na licytacjach. Ponadto należą one również do najlepszych zegarków na świecie.

Poszukując zegarka, który będzie dobrą inwestycją na przyszłość warto zainteresować się takimi markami jak Rolex czy Omega. Firmy produkujące te zegarki mają w swojej ofercie modele, które można używać na co dzień, ale posiadają także serie specjalne dla wybranych klientów. W przypadku Rolexa warto zainteresować się serią Daytona. Modele, które się w niej znajdują wykonane są w dużej części ze złota, zdobione diamentami, a do wykonania pasków wykorzystywana jest skóra krokodyla lub lamparta. Niestety do zakupu zegarka z powyższej serii niezbędne jest posiadanie kilkuset tysięcy złotych. Dla osób, które nie dysponują gotówką w takiej ilości, świetnie nada się zegarek z serii Omega Seamaster Diver  http://www.czaszegarkow.pl/omega-seamaster-diver-c-1_140.html. Zegarki z tej serii charakteryzuje wysoka wodoszczelność, doskonałej jakości stal szlachetna, z której wykonane są elementy poszczególnych zegarków oraz bardzo elegancki wygląd. Jednakże najważniejszym elementem zegarków Omega z tej serii jest doskonałej jakości mechanizm automatyczny posiadający szwajcarski certyfikat potwierdzający jego jakość. Na zakup tego rodzaju zegarka dziś wystarczy nieco ponad 10 tys. złotych.

Kupując ekskluzywne zegarki warto pamiętać, że może to być doskonała lokata pieniędzy. Przeglądając aukcje, na których sprzedawane są luksusowe zegarki można się przekonać, że większość z nich wraz z upływem czasu zyskuje na wartości.

Posted in Bankowość, Biznes, Europa, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Spółki, Startup, Świat, Wiadomości

Ciekawy świat walut

Posted on 0

money-93206_640Gdy Fenicjanie wymyślili monety, nie spodziewali się z pewnością, jaką karierę zrobi pieniądz i ile funkcji przyjdzie mu pełnić. Obecnie na świecie znanych jest ponad sto różnych walut. Niektóre z nich mają wartość i znaczenie tylko na lokalnym rynku – w kraju, w którym obowiązują, inne robią karierę ogólnoświatową.

Przez lata walutą budzącą największe pożądanie był dolar amerykański, któremu jakiś czas temu w drogę weszło euro. Co ciekawe, słowo dolar wcale nie wywodzi się z Ameryki i języka angielskiego. Po raz pierwszy zostało użyte w Czechach – nazywano tak monetę bitą w kopalni srebra. Co jeszcze ciekawsze, pierwotna nazwa dolara brzmiała bardzo znajomo, a mianowicie talar. Pierwsze wzmianki o euro pojawiły się już w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto myśleć o stworzeniu Unii Europejskiej. Pierwotnie wspólna waluta Europejczyków miała nosić nazwę ecu – i przez krótki czas pod taką nazwą funkcjonowała. Euro niepodzielnie nam panuje od roku 1999. Obecnie wspólna waluta europejska obowiązuje w 19 krajach europejskich oraz 11 nienależących do Unii.

Wielość i różnorodność walut sprawiły, że powstał tak zwany rynek walutowy, czyli waluty stały się przedmiotem handlu. By handel walutami był możliwy, konieczne jest ustalenie kursu walut. Jest to stosunek ceny jednej waluty do drugiej. Kursy walut ustala się na podstawie wielu czynników. Przede wszystkim rządzi tym prawo podaży i popytu. Cena waluty popularnej i chętnie kupowanej rośnie, a tej, która nie wzbudza zainteresowania maleje. Duży wpływ na kurs walut ma również rynek międzynarodowy, a także stabilność gospodarcza danego kraju. Pozostałymi czynnikami mającymi wpływ na kurs waluty i jej stabilność są między innymi stopy procentowe, PKB danego kraju, jak również jego sytuacja polityczna czy poziom bezrobocia. W Polsce ustalaniem kursu złotówki zajmuje się Narodowy Bank Polski. Decyzje walutowe podejmowane przez NBP mają ogromny wpływ na stan gospodarki naszego kraju.

Posted in Bankowość, Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Forex, Giełda Papierów Wartościowych, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup

Administrowanie a zarządzanie nieruchomością – na czym polega różnica?

Posted on 0

Nawigator Nieruchomości

real-estate-531610_640

Kogo zatrudnić do opieki na nieruchomością, zarządcę czy administratora? W Polsce dość

powszechne jest przekonanie, że funkcję zarządcy może pełnić także administrator budynku.

W rzeczywistości są to dwa stanowiska różniące się od siebie zakresem kompetencji.

Wśród właścicieli nieruchomości i lokatorów panuje przekonanie, iż obowiązki zarządcy danego obiektu może pełnić również administrator. Często zatem zdarza się, że czynności z zakresu zarządzania nieruchomością wykonują osoby bez odpowiednich kompetencji oraz wymaganych licencji. Trzeba więc podkreślić różnice między zarządcą a administratorem, którzy różnią się od siebie zakresem obowiązków.

Kompetencje administratora nieruchomości

Administrowanie określane jest jako zarządzanie nieruchomością, ale oznacza głównie podstawowe czynności dotyczące opieki nad nieruchomością. Wśród nich znajduje się sprzątanie w obrębie obiektu oraz jego części wspólnych, pobieranie opłat czynszowych od lokatorów, monitorowanie i usuwanie awarii i usterek oraz dodatkowo prowadzenie korespondencji. Z administratorem podpisywana jest umowa o administrowaniu nieruchomością.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

W odróżnieniu od administratora zarządcą nieruchomości może być jedynie osoba posiadająca odpowiednią licencję. W zakresie obowiązków tego specjalisty znajduje się zarządzanie nieruchomością, pomoc w podejmowaniu decyzji administracyjnych, finansowych, związanych z obsługą prawną, konserwacją oraz utrzymaniem czystości. Zarządca nieruchomości często także reprezentuje właściciela czy lokatorów przed administracją publiczną, sądami czy usługodawcami. Może on również odpowiadać za przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji finansowo-technicznej zarządzanego budynku. Z zarządcą nieruchomości podpisywana jest umowa o zarządzanie nieruchomością.

Podsumowując między administratorem a zarządcą nieruchomością istnieją trzy zasadnicze różnice: typ umowy, wymóg licencji w przypadku zarządcy i jej brak u administratora, zakres obowiązków.

 

Posted in Biznes, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Pomysł na biznes, Spółki, Startup