Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co oznacza pomoc de minimis?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W ustawie dotyczącej podatków znajdują się przepisy, które przewidują możliwość pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie wszystkich podatków.

W szczególności pomoc polega na odroczeniu terminu uiszczenia podatku lub rozłożeniu jego sumy na raty. Najrzadziej stosowanym w praktyce rodzajem pomocy jest anulowanie zaległego podatku w całości lub części jego kwoty, razem z naliczonymi za opóźnienie odsetkami. Na wniosek podatnika instytucja podatkowa może udzielić obniżki na zapłatę zobowiązań podatkowych. Są to m.in. pomoc de minimis- czyli wsparcie w obszarze i na zasadach jasno ujętych w akcie prawa wspólnotowego odnoszącego się do udzielania pomocy adekwatnie do zasady de minimis. Jest to taki rodzaj pomocy, której oferowanie obwarowane jest najmniej liczebną ilością warunków do spełnienia. Dla przyznania ulgi podatkowej znaczące jest tylko, aby przedsiębiorca nie był podmiotem, który jest wyłączony z możliwości realizacji tej pomocy oraz nie wykorzystał już możliwego limitu pomocy de minimis. Prawo wspólnotowe dopuszcza w tym zakresie pomoc, która jest tak niewielka, że nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym. Ta bagatelna pomoc precyzowana jest właśnie mianem pomocy de minimis.

Zanim podmiot gospodarczy zdecyduje się staranie się o pomoc publiczną w ramach tej formy, powinien uzyskać wiedzę czy przepisy wspólnotowe nie zakazują przyznawania pomocy dla sektora, w której funkcjonuje firma. Jest, bowiem kilka wyjątków w postaci podmiotów gospodarczych, którym wsparcie de minimis nie jest przydzielana.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *