Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Realizując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne obowiązki.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym posiadają w tym względzie równe prawa i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równorzędne traktowanie pracowników dotyczy w szczególności do warunków bycia objętym ubezpieczeniem, obowiązku płacenia składek oraz wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. W efekcie nawiązania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Konieczność ta ustaje z dniem zakończenia stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek ma 7 dni na pisemne zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków w zakresie wyliczenia składek i pobierania ich z wynagrodzenia zatrudnionego, wówczas może zostać na niego nałożona kara grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem pracownika w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który warunkuje jego prawo do przyznania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *