Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co zakłada nowelizacja Prawa budowlanego, która wejdzie w życie w 2015 roku?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe założenia będą określały przyspieszenie i uproszczenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych, także tych realizowanych przez osoby fizyczne. Poniżej opisujemy według nas najistotniejsze zmiany.

  1. Zniesienie obowiązku posiadania pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Zmiana będzie obejmować budynki, których teren oddziaływania nie będzie przekraczał granic obszaru, na którym dokonywać się będzie inwestycja, czyli innymi słowy nie będzie naruszał obszaru należącego do sąsiadów. Zamiast pozwolenia, trzeba będzie zgłosić budowę z projektem budowlanym razem z dołączeniem dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. Jeżeli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie żadnych zastrzeżeń, a projekt będzie zgodny z MPZP, można rozpocząć budowę. Aktualnie oczekiwanie na wydanie zgody wynosi ok. 60 dni, a niekiedy wydłuża się nawet do 3 miesięcy.

 

  1. Wzrost liczby obiektów oddawanych do użytkowania jedynie na podstawie zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie.

Na liście takich obiektów mają się znaleźć m.in.: budynki magazynowe, obiekty kolejowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, a także parkingi postojowe, składowe i stawy rybne.

  1. Wydawanie pozwoleń na budowę dla inwestora, który uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Dotyczy to sytuacji, gdy inwestor to jedyna strona postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i zdobycia pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi regulacjami, dzięki temu procesowi inwestor zyska dodatkowych 14 dni.

 

  1. Zniesienie obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Większość osób rozpoczynających budowę własnego domu zgodnie uważa, że jest to bardzo niedogodny obowiązek, dlatego też postanowiono o jego likwidacji. Dziś inwestor ma 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych na poinformowanie o tym fakcie nadzoru budowlanego.

 

  1. Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie, czyli braku sprzeciwu podmiotów administracyjnych skrócony do 14 dni z dotychczasowych 21 dni.

Według założeń nowelizacji możliwe będzie złożenie wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

 

  1. Ograniczenie formalności w kwestii projektu do niezbędnego minimum.

Nowelizacja określi zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dopływu wody, energii, ciepła, gazu, odbioru odpadów, a także o warunkach podłączenia budynku do sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Likwidacji ulegnie obowiązek przedkładania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której stanie budynek, z drogą publiczną.

 

Projekt noweli ustawy Prawo budowlane nie przewiduje zmiany dotychczasowych reguł wyliczania opłaty legalizacyjnej, a także nie liberalizuje wymagań, które muszą spełnić inwestorzy w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe zapisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *