Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego dotyczą uprawnienia pracownika, który wychowuje dziecko?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic w zakresie macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla zatrudnionych obojga płci, jednak większość zapisanych w nim praw przysługuje tylko kobietom.

Oto najważniejsze uprawnienia rodzicielskie pracowników wynikające z norm prawa pracy:

– kobiety nie mogą być wykonywać prac szczególnie ciężkich, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

– pracodawca nie może anulować ani wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z jej winy,

– pracownica ciężarna nie może wykonywać pracy w porach nocnych ani po godzinach pracy,

– zatrudnionej przysługuje urlop macierzyński w wymiarze określonym na podstawie liczby urodzonych dzieci,

– pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 lub 6 tygodni,

– zatrudnionemu – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego w długości 2 tygodni,

– stan ciąży musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

– pracownik zatrudniony co najmniej pół roku ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czterech lat,

– osoba zatrudniona w każdym czasie i za zgodą pracodawcy może zrezygnować z urlopu wychowawczego,

– pracownica która karmi dziecko piersią może wykorzystać dwie 30 minutowe przerwy w czasie pracy, które są do niego wliczane,

– pracownik mający co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat jest uprawniony do zwolnienia od pracy na okres 2 dni każdym roku, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *