Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego dotyczy kontrola inspektorów pracy?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Wypłata zarobków jest nadzorowana przez inspektorów pracy. Ich zadaniem jest zbadanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz kontrolowanie czy jest ono prawidłowo naliczane.

Przedmiotem kontroli jest również weryfikacja czy pracownik miał wypłacone należne wynagrodzenie lub czy nie zostało mu ono bezprawnie odebrane.

Podstawowym celem działań kontrolnych jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Są one dokonywane przez inspektorów pracy, którzy w obszarze terytorialnym okręgowych inspektoratów pracy.

W trakcie postępowania kontrolnego inspektorzy mają prawo do:

– żądania przedstawienia przez pracodawcę przepisów wewnątrzzakładowych,

– żądania od pracodawcy i zatrudnionych ustnych i pisemnych informacji dotyczących spraw znajdujących się w zakresie kontroli

– zastosowania do celów kontroli wyciągów lub odpisów z dokumentów.

Inspektorzy ZUS podczas kontroli sprawdzają, czy pracodawca w sposób prawidłowy nalicza i reguluje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób. Aby zostało to skontrolowane niezbędne jest porównanie zgodności list płac i innych płacowych dokumentów z dokumentacją dostarczaną do ZUS.

 

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *