Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego dotyczy sprzeciw na czynności kontrolne?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W rezultacie zmian wprowadzonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej został zaprezentowany dodatkowy instrument dający przedsiębiorcom szansę na obronę przed nadużyciami ze strony różnych organów kontroli.

Sprzeciwem na czynności kontrolne jest sposobem, który ma na celu ochronę przed niezgodnymi z prawem działaniami kontrolnymi. Podczas przeprowadzania kontroli w firmie inspektorzy muszą stosować się do norm sformułowanych w przepisach. Kontrola może odbyć się po okazaniu właścicielowi przedsiębiorstwa lub jego pełnomocnikowi aktualnej legitymacji służbowej uprawniającej do wykonywania kontroli, a także upoważnienia do przeprowadzania inspekcji. W przypadku naruszenia zasad przez pracowników kontroli przedsiębiorca może wnieść sprzeciw w formie pisemnej skierowanego do organu zarządzającego i przeprowadzającego kontrolę. Pracownik, który wykonywał kontrole musi także zostać o tym poinformowany na piśmie. Termin zgłoszenia sprzeciwu to 3 dni robocze, w trakcie których trwa dana kontrola.

Rezultatem wniesienia sprzeciwu jest zatrzymanie czynności kontrolnych, a w efekcie końcowym zrezygnowanie z niej. Przerwanie kontroli trwa do chwili zbadania sprzeciwu. Powinien on być rozpoznany w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia, w którym został złożony. Kolejnym krokiem jest wydanie postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub ich kontynuacji. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo zgłosić zażalenie w terminie 3 dni od przekazania mu postanowienia.

Kontrola przeprowadzona w sposób nieprawidłowy może spowodować negatywne konsekwencje dla firmy, dlatego przedsiębiorca może wnioskować o odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że do niego należy udowodnienie istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy powstałymi stratami a działaniem kontrolerów.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *