Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego dotyczy umowa licencyjna?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Podpisywanie umów licencyjnych to coraz powszechniejsze zjawisko. Umożliwia ona licencjodawcom chronić, ale także rozbudować swoją markę i rozszerzać działalność na nowe rynki zbytu. Przekazanie licencji pozwala też wspomóc budżet firmy, dzięki przychodom powstałym z upoważnienia do używania znaku. Co dokładnie stanowi przedmiot umowy licencyjnej?

Podmiot mający prawa do danego znaku towarowego może udzielić innemu podmiotowi upoważnienia do wykorzystywania tego znaku na podstawie tzw. umowy licencyjnej. Musi ona zostać sporządzona w formie pisemnej i koniecznie zawierać sprecyzowanie przedmiotu licencji, a także wskazanie stron zawierających ją i rodzaju oraz zakresu korzystania ze znaku towarowego. W dodatku, licencjobiorca w umowie musi zdeklarować się do uiszczenia określonej kwoty za udzielenie licencji tzw. opłaty licencyjnej. W kontrakcie musi znaleźć się też wskazanie okresu trwania umowy.

Strony zawierające umowę licencyjną mogą uzgodnić między sobą zakres korzystania z licencji, która może być limitowana lub pełna. Licencja może być też wyłączna, czyli pozwalająca na korzystanie z jej przedmiotu z wyłączeniem innych podmiotów oraz licencja niewyłączna, w przypadku, której występuje możliwość sublicencji.

W większości przypadków licencjobiorca zobowiązany jest wnieść opłatę licencyjną na rzecz licencjodawcy. Strony w umowie określają system tych opłat i od ich postanowień zależy, w jakiej formie będą te opłaty wpływały do kasy jednej ze stron. Co ważne, na wniosek zainteresowanego istnieje możliwość wpisania licencji do Rejestru nadzorowanego przez Urząd Patentowy RP.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *