Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czego dotyczy zasada uprzywilejowania przy zatrudnieniu?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Kodeks pracy jest aktem regulującym prawa i obowiązki pracownika, zatem standardy w nim zawarte są normami bezwzględnie obowiązującymi. Znaczy to, że nie honorują one żadnych odstępstw na niekorzyść osoby uprzywilejowanej. W prawie pracy osobą taką jest pracownik.

Zgodnie z regulacjami postanowienia umów o pracę bądź innych aktów dokumentujących istnienie stosunku pracy nie mogą być mniej sprzyjające dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów, które są mniej sprzyjające dla pracownika niż przepisy prawa pracy, w mocy prawa pracy stają się nieważne, a na ich miejsce automatycznie wchodzą nowe przepisy prawa pracy. Umowa taka nie staje się nieważna z mocy prawa, ale mniej sprzyjające dla pracownika ustalenia zostają zastąpione przez korzystne przepisy. Ta zasada obejmuje wszystkie postanowienia aktów pracy, na bazie, których ustanowiono stosunek pracy.

Stwierdzenia o istnieniu postanowienia umowy o pracę lub innego aktu, które zawiera zapisy kreujące stosunek pracy sprzeczny z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu dokonuje państwowy inspektor pracy. Wykonuje on to na wniosek pracownika lub związku zawodowego. Jeżeli inspektor stwierdzi istnienie niekorzystnego postanowienia, jest on uprawniony do skierowania wystąpienia do pracodawcy o usunięcie stwierdzonych naruszeń i dokonanie odpowiednich zmian.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *