Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czemu służy przypozwanie?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W prawie cywilnym funkcjonuje termin przypozwania. Służy ono zabezpieczeniu interesów osób trzecich biorących udział w procesie, którego wynik może przybrać dla nich pośrednie lub bezpośrednie konsekwencje. W tym celu należy wieść pismo procesowe, które dostarcza się jak najszybciej osobie wskazanej, a która występuje wówczas w charakterze interwenienta ubocznego.

Zatem przypozwaniem jest zawiadomienie osoby wskazanej o odbywającym się postępowaniu i wezwanie jej do stawiennictwa jako interwenient. Warto wiedzieć, iż samo wezwanie nie powoduje interwencji ubocznej, ponieważ aby wziąć udział w procesie osoba trzecia musi zgłosić taką interwencję. W takim przypadku osobę dołączającą do procesu obowiązują warunki w zakresie interwencji, wobec czego nie ma ona uprawnień do wnoszenia zarzutów wadliwości postępowania prowadzonego przez stronę, do której się przyłączyła. Wówczas strona ma obowiązek zastosowania stosownego środka odwoławczego. Dodatkowo naruszenie przepisów polegające na niedoręczeniu przez sąd osobie trzeciej pisma o przypozwaniu może stanowić podstawę do apelacji, jeśli nie zostały przedstawione kluczowe faktyczne okoliczności sprawy, a wychodzi na jaw, że osoba przypozwana dysponuje dowodami, które były dotąd niewiadome dla stron i sądu.

Każda ze stron postępowania może dokonać przypozwania. Realizuje się to w formie pisma procesowego, które wnoszone jest do biegnącej sprawy z opisem jej przedmiotu, powodu wezwania osoby wskazanej wraz z samym wezwaniem do udziału w procesie. Pismo to nie wiąże się z dodatkowymi opłatami sądowymi, ponieważ często ma to na celu wydłużenie całego postępowania wraz z jedną ze stron. Regulacje przewidują, iż przypozwania można dokonać do chwili zamknięcia rozprawy drugiej instancji.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *