Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Czym jest kara porządkowa dla pracownika?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W Kodeksie pracy zawarty jest katalog kar, które pracodawca może zastosować wobec pracownika za łamanie porządku w pracy. Jakie uprawnienia ma pracownik, który uzyskał naganę z wpisaniem do akt, ale uważa, że jest ona niesprawiedliwa i nie zgadza się z jej uzasadnieniem?

Pracodawca zastosować wobec pracownika karę porządkową, gdy pracownik dokonał naruszenia obejmującego ten obszar odpowiedzialności. Upomnienie oraz nagana należą do najlżejszych form kary i ich realizacja jest zależna od samodzielnej decyzji pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek równego traktowania ogółu pracowników. W przypadku udzielenia pracownikowi nagany pisemnej z wpisem do akt pracodawca ma obowiązek powiadomienia go o tym na piśmie wraz z umotywowaniem jej zastosowania.

Według norm pranych kara porządkowa nie może być stosowana po upływie dwóch tygodni od powiadomienia pracownika o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 90 dni od daty popełnienia go. Wymogiem realizacji kary jest uprzednie wysłuchanie pracownika.

Pracownik, który nie wyraża zgody na zastosowanie wobec niego kary porządkowej może odwołać się od decyzji zatrudniającego w terminie 7 dni od momentu poinformowania go o realizacji kary. Pracodawca rozpatrujący odwołanie może je uwzględnić lub odrzucić.

Na podstawie regulacji Kodeksu pracy po roku rzetelnie wykonywanej pracy odpis zawiadomienia o zastosowaniu kary jest usuwany z akt osobowych osoby a karę uważa się za niebyłą.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *