Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

ENA – instytucja regulująca współpracę sądową państw UE

Posted on 1

Share this on anywhere you want!

Rozwój unijnych struktur przyczynił się do powstania konieczności stworzenia instytucji karnoprocesowej, która jednoczyłaby współpracę sądową pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Taką instytucją jest nakaz aresztowania (ENA), która przez wielu mylona jest z nakazem ekstradycji.

Głównym założeniem ENA jest wydanie stosownego sądu danego państwa UE. Celem wydania nakazu jest doprowadzenie do aresztowania i wywiezienia do kraju wydającego nakaz przez inne państwo, osoby w stosunku do której realizowane jest postępowanie karne, orzeczona została kara lub inny środek zabezpieczający.

Nakaz wydawany jest w przypadku:

– prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności lub wykorzystania środka zabezpieczającego przez okres co najmniej czterech miesięcy,

– przestępstwa, za które przewidziana jest kara pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego o najdłuższym wymiarze powyżej jednego roku.

Przekazanie państwu wydającemu nakaz, osoby, co do której występuje podejrzenie o popełnienie przestępstwa, następuje pod warunkiem, że czyn o który jest oskarżona stanowi przestępstwo w świetle prawa kraju członkowskiego wykonującego nakaz.

Państwo UE może nie wyrazić zgody na wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli jeden z krajów członkowskich wydał już prawomocne orzeczenie odnoszące się do tego samego przestępstwa popełnionego przez tą samą osobę. Nakazu nie wykonuje się także, jeżeli konkretne przestępstwo objęte jest amnestią w kraju członkowskim wykonującym nakaz, a także osoba, która popełniła przestępstwo nie może ponosić odpowiedzialności karnej ze względu na swój wiek.

Zgodnie z założeniami Decyzji Ramowej, mówiącej o ENA, państwa członkowskie mają prawo odmówić przekazania swoich obywateli, chyba że przejmą dochodzenie w danej sprawie lub realizację wyroku pozbawienia wolności w przypadku konkretnej osoby. Głównym założeniem ENA jest zasada, że obywatele UE powinni odpowiadać przed sądami krajowymi na obszarze Unii Europejskiej.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

One thought on “ENA – instytucja regulująca współpracę sądową państw UE

    Pingback: Fundusz awaryjny podstawą domowego budżetu | Mgeneracja.pl - Portal biznesowo finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *