Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Firma rodzinna w postaci spółki komandytowej

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Najdogodniejszą drogą, aby zdobyć środki na rozwój rodzinnego biznesu jest utworzenie spółki komandytowej. W Polsce działa wiele przedsiębiorstw o charakterze firmy rodzinnej. Nierzadkim problemem tych firm jest jednak zbyt mały kapitał na rozwój.

Najprostszym rozstrzygnięciem jest zaciąganie kredytów i pożyczek w bankach sprawia to jednak dość wysokie ryzyko dla prowadzenia firmy. Innym sposobem jest też przekształcenie firmy rodzinnej w spółkę akcyjną wiąże się jednak z uciążliwymi obowiązkami a także wtrącaniem osób z zewnątrz w działalność firmy. Zaletą rodzinnych firm jest skupienie kompetencji decyzyjnych w wąskim kręgu osób, co umożliwia szybkie i elastyczne postępowanie. Czy można, zatem otrzymać finansowanie udziałowe nie rezygnując z tych wartości? Polskie prawo przewiduje możliwość funkcjonowania działalności gospodarczej w formie spółek komandytowych. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest prowadzenie spółki przez dwóch rodzajów wspólników, których różni zakres odpowiedzialności, ale także kompetencji do rozstrzygania o sprawach spółki. W sytuacji firm rodzinnych właściwie sporządzona umowa spółki spowoduje, że kompetencje do rozporządzania i kompetencje reprezentacyjne będą nadal w zakresie członków rodziny.

Umową spółki komandytowej można również ograniczyć komandytariusza, czyli inwestora nieaktywnego. Nie ma on też uprawnienia ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba, że treść umowy stanowi inaczej a jego udział w dochodach jest proporcjonalny do jego wkładu. W przedsiębiorstwie rodzinnym ze statusem spółki komandytowej uprawnienie do jej reprezentowania będzie miał tylko i wyłącznie komplementariusz.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *