Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Forma zatrudnienia w postaci pracy tymczasowej

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Praca tymczasowa to jedna z form świadczenia pracy na rzecz pracodawcy przez czas nie dłuższy niż określony w prawie pracy. Jest ona dogodnym rozwiązaniem dla uczniów, studentów, ale także tych, którzy chcą zmienić pracę. Na czym dokładnie polega praca tymczasowa?

Zgodnie z regulacjami prawa pracy praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań, które spełniają następujące wymagania:

– mają charakter okresowy, sezonowy lub doraźny,

– ich terminowa realizacja przez pracowników świadczących pracę dla pracodawcy użytkownika nie byłaby możliwa lub nie znajduje się w obszarze ich obowiązków.

Praca tymczasowa ma więc odmienne cechy od typowego stosunku pracy. Zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej. Najczęściej umowa przybiera postać umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Zatrudnienie w ramach pracy tymczasowej składa się więc na trójstronny stosunek prawny, w którym biorą udział:

– agencja pracy tymczasowej,

– pracodawca użytkownik,

– pracownik tymczasowy.

Maksymalny czas zawarcia umowy o pracę tymczasową jest precyzyjnie określony przez pracodawcę. Łączny czas świadczenia pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy trwających w okresie 36 następnych miesięcy.

W sytuacji, gdy pracownik w sposób ciągły realizuje zadania, które należą do obowiązków pracownika nieobecnego – okres świadczenia pracy tymczasowej nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Po okresie zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej, pracownik może być ponownie skierowany do pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika w okresie nie wcześniejszym po upływie 36 miesięcy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *