Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak bezproblemowo zmienić dostawcę usług telekomunikacyjnych

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego dopuszczają darmowe przeniesienie numeru do innego dostawcy usług. Abonenci powinni jednak być ostrożni, w przypadku daty rozwiązania kontraktu z obecnym dostawcą usług, aby nie płacić abonamentu podwójnie.

Z roku na rok operatorzy komórkowi konkurują ze sobą proponując atrakcyjniejsze oferty usług. Często tak duża ilość nowych propozycji powoduje, że konsument decyduje się na zmianę operatora. Warto zatem wiedzieć, że takiej zmiany można dokonać bez większych problemów, jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych zasadach.

Abonent, który chce bezpłatnie przenieść numer telefonu komórkowego musi dostarczyć pisemny wniosek do operatora, którego usługę chce nabyć, o przeniesienie istniejącego numeru do tego operatora. Taki wniosek można otrzymać w punktach obsługi klienta lub na stronie WWW danego operatora. Do wniosku konsument może dołączyć pełnomocnictwo dla nowego dostawcy usług do realizacji działań związanych z przeniesieniem numeru, czyli wypowiedzenie z dotychczasowym operatorem telekomunikacyjnym. Znaczące jest, aby operator nie zwlekał z rozpatrzeniem wniosku abonenta. Ma to spore znaczenie dla umów post-paid, w przypadku których nawet jeden dzień może zwłoki może spowodować, że naliczone zostaną dodatkowe koszty.

Nowelizacja ustawy o prawie telekomunikacyjnym ze stycznia 2013 r. ukróciła proceder utrudniania przeniesienia numeru. Zgodnie z obecnymi przepisami, za nieterminowe przeniesienie numeru zawsze odpowiada dotychczasowy dostawca usług. Oznacza to, że w przypadku niedotrzymania terminu przeniesienia numeru odbiorcy przysługuje od dotychczasowego operatora jednorazowa rekompensata za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy miesięcznego abonamentu.

Organizacja konsumenckie nadal jednak nadzorują kwestię zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Jak poinformowała Federacja Konsumentów najwięcej problemów jest z formularzami umów. Dotyczy to w szczególności trzech widniejących tam stwierdzeń określających terminy przeniesienia numeru:

– wraz z końcem okresu wypowiedzenia,

– wraz z końcem okresu promocji,

– przeniesienie natychmiastowe lub w tym samym dniu.

Niestety, abonenci często zakreślają wybór pierwszy, co wiąże się z pewnymi komplikacjami. Może się okazać, że konsument będzie zobowiązany do opłacenia abonamentu za okres wypowiedzenia. Z kolei zaznaczając drugi wariant musiałby zapłacić karę umowną za zerwanie promocji. Jedyną sprzyjającą sytuacją jest trzecia, ponieważ wówczas konsument nie jest już zobowiązany okresem promocyjnym i wcześniejszym operatorem, ale bardzo zależy mu na otrzymaniu nowego telefonu w atrakcyjnej promocji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przewidzianych w pierwszej umowie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *