Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak oblicza się wskaźnik wystarczalności funduszy?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Zaplanowanie nowych działań w przedsiębiorstwie wiąże się z dużym kapitałem. Mogą one być zaczerpnięte zarówno ze środków własnych firmy, jak i z funduszy zewnętrznych.

Decyzja o zrealizowaniu nowego projektu w firmie powinna być podjęta nie pod wpływem intuicji, lecz wsparta racjonalnymi argumentami. W ustaleniu tego czy i w jakim zakresie nowe przedsięwzięcie uda się sfinansować z funduszy własnych pomoże nam wykorzystanie tzw. wskaźnika wystarczalności funduszy. Jest to miara szacunkowa, której celem jest pomoc w podjęciu decyzji, a jej pokrycie z naszymi wcześniejszymi odczuciami poświadcza o ich prawdopodobieństwie. Brak zgodności oznacza z kolei, że dokonać trzeba powtórnego przeanalizowania decyzji i zachować ostrożność w ich podejmowaniu.

Wskaźnik wystarczalności funduszy określa się dzieląc łączną kwotę z funduszy działalności podstawowej przez zsumowany planowany przyrost zapasów oraz dywidend z sumą zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. W tej kalkulacji najlepiej jest wziąć sumę funduszy z działalności podstawowej z ostatnich 5 lat. Wskaźnik poddawany jest przemianom, jeśli np. zamiast sumy funduszy z działalności podstawowej z ostatnich 5 lat dodamy inny okres, ponieważ jest on lepiej dopasowany do danych warunków lub zamiast sumy z 5 lat uwzględnia się pewną wartość, która jest średnią z tego okresu.

Zakłada się, że suma wskaźnika większa niż 1 jest podstawą do założenia, że dotychczasowe tempo rozwoju firmy zapewni finansowanie planowanego przedsięwzięcia bez pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *