Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak odziedziczyć firmę bez statusu spadkobiercy?

Posted on 1

Share this on anywhere you want!

Z punktu widzenia prawa polskiego, nie możliwe jest otrzymanie w spadku całości jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ taka działalność prowadzona jest przez jedna osobę, a nie przez przedsiębiorstwo. Jednak możliwe jest nabycie majątku przedsiębiorcy, a więc także przedsiębiorstwa należącego do niego.

W sytuacji przyjęcia spadku spadkobiercy zgadzają się na przyjęcie przedsiębiorstwa razem z zadłużeniem i wierzytelnościami, jakie miała osoba nieżyjąca oraz pozostałym spadkiem, na który składa się również to, co nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja ma miejsce nawet wówczas, gdy zmarły sporządził testament, lecz nie zawierał on zapisu windykacyjnego.

Od 23 października 2011 r. w polskie prawo przewiduje możliwość przekazania w spadku przedsiębiorstwa określonej osobie, w postaci zapisu windykacyjnego. Testament mieszczący taki zapis musi mieć postać aktu notarialnego. W efekcie takiego zapisu windykacyjnego nawet, jeśli przedsiębiorstwo stanowi przeważającą część majątku spadkodawcy, może on przekazać je wybranej przez siebie osobie, bez robienia z niej spadkobiercy, a jedynie, tzw. zapisobiorcę windykacyjnego.

Na majątek przedsiębiorstwa składają się wszystkie materialne i niematerialne składniki, które były użytkowane przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to, więc nie tylko środków pieniężnych, papierów wartościowych, praw własności ruchomości i nieruchomości czy sprzętu będącego wyposażeniem magazynów, fabryk, sklepów, biur, lecz są to również znaki towarowe, prawa majątkowe, autorskie lub te wynikające z kontraktów czy umów patentowych.

Do spadku przedsiębiorcy należą także wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym zadłużenia podatkowe, odsetki z zwłokę czy koszty postępowania podatkowego. Do spadku wchodzą również zobowiązania związane z regulowaniem rachunków za gaz, energię, czynszem za dzierżawę obiektu lub lokalu oraz kosztami za przyjęty przez spadkodawcę towar.

W sytuacji dziedziczenia praw udziałowych w spółkach, po śmierci wspólnika w spółce cywilnej, jawnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, o wejściu spadkobiercy na miejsce wspólnika zazwyczaj decyduje odpowiedni zapis w statucie spółki.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

One thought on “Jak odziedziczyć firmę bez statusu spadkobiercy?

    Pingback: Kredyty dla firm jako główne źródło finansowania -Portal informacyjny Liners.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *