Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak rozliczyć dochody PIT w Danii?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W Danii obowiązek podatkowy ściśle powiązane jest ze statusem rezydenta podatkowego. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznana jest osoba, która wyraża taka chęć lub kupuje dom w Danii i postanawia się tam osiedlić. Staje się nim również osoba, która przebywa w tym kraju dłużej niż 6 miesięcy.

Osoba, która podlega całościowemu obowiązkowi podatkowemu musi odprowadzić podatek od całości swoich dochodów, bez względu na to czy były one pozyskane w kraju czy na terenie innych państw. Z kolei osoba objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym musi zapłacić podatek od dochodu wypłaconego jedynie na obszarze Danii.

Stawki podatków obowiązujących w Danii należą do najwyższych w Europie, ponieważ obowiązuje tam postępowa skala podatkowa, a zsumowane zobowiązanie podatkowe jednej osoby nie może przekroczyć progu 51,5%. Prawo duńskie przewiduje jednak wiele udostępnionych odliczeń i ulg, a także kwotę wolną od podatku.

Po przybyciu do Danii w celu podjęcia pracy w pierwszej kolejności powinniśmy się skierować nasze kroki do urzędu rejestracyjnego, aby uzyskać numer CPR, który spełnia rolę polskiego NIPu. Dodatkowo po przyjeździe powinno się również zgłosić do tzw. SKAT, czyli polskiego odpowiednika urzędu skarbowego i zarejestrować się w tamtejszym systemie podatkowym. Procedura składania zeznania podatkowego w Danii jest skomplikowana i wydłużona w czasie. W jedenastym miesiącu władze podatkowe dostarczają każdemu regulującemu składki wstępną kalkulację, na której wpisane są dane dotyczące dochodów, ulg i odliczeń podatnika. W jego zakresie leży aprobata lub skorygowanie tych informacji. Wraz z kalkulacją osoba otrzymuje kartę podatkową, którą trzeba przedstawić pracodawcy, ponieważ na jej podstawie odciąga on odpowiednią zaliczkę. Karta zawiera informacje dotyczące ulg i odliczeń, a także stawkę podatku, jaka musi być pobierana przy zaliczkach.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *