Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak rozliczyć się z transakcji z przedsiębiorstwem, które nie płaci podatku VAT?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Zgodnie z regulacjami prawnymi podatkowi od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów zrealizowana na obszarze kraju, oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). W celu realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, podmiot musi być zarejestrowany w systemie VIES. W trakcie dokonywania transakcji może również być zastosowana preferencyjna stawka podatku VAT 0%. Zapis ten może zostać zastosowany w sytuacji, gdy nabywcą towaru jest przedsiębiorca regulujący podatek od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby wykonania transakcji wewnątrzwspólnotowej na terytorium państwa innym niż Polska.

Aby transakcja była określona, jako WTD muszą zostać spełnione kryteria:

– dokonanie dostawy towarów,

– towar musi zostać przetransportowany z terenu kraju na obszar konkretnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

– dostarczenie towaru musi być przeprowadzona na rzecz firmy płacącej podatek od wartości dodanej, który jest zarejestrowany na potrzeby tej transakcji dokonywanej na terenie innego niż własny kraju, który należy do Unii Europejskiej.

Podsumowując, jeżeli będący stroną transakcji nabywający towar podaje numer VAT-RO, który na datę dokonania transakcji nie widnieje w systemie, oznacza to, że dostawa ta nie była realizowana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej wpisanego do rejestru na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej. Tym samym taka dostawa nie jest uznawana za WDT i powinna zostać opodatkowana, jako dostawa zrealizowana na obszarze kraju.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *