Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak skonstruować umowę w zakresie autorskich praw osobistych?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Według norm prawnych autorskie prawa osobiste nie ulegają zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z rodzaju tych praw i ich specyfiki. Autorskie prawa osobiste odzwierciedlają subiektywną więź twórcy z utworem. Chodzi tutaj także o dążenia osobiste, które są podyktowane zarówno względami emocjonalnymi, jak i praktycznymi. Z powodu tak zbudowanego interesu twórcy, które przybierają formę tych praw prawo objęło je ochroną.

W obrębie prawa umów dotyczących praw autorskich niezbywalność nie występuje, jako kluczowa implikacja. Jednakże, jeśli chodzi o zakaz zrzeczenia pojawiają się kłopoty. Przykładem tutaj może być dokumentacja budowlana i wpływ osobistych praw autorskich jej twórców na działalność, której los nie jest pewny, gdy powstaje konflikt pomiędzy twórcą a inwestorem. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zamieszczenie w umowie konkretnej klauzuli, w której twórca zobowiązuje się do nie dysponowania autorskimi prawami osobistymi do utworu. Zapis powinien zawierać dodatkowo zgodę dla osób trzecich do ich wykonywania.

W jaki sposób druga strona, która zawiera umowę może się zabezpieczyć przed zmianą decyzji przez właściciela praw? Właściwym rozwiązaniem byłoby takie skonstruowanie umowy, która mówiłaby o przekazaniu autorskich praw majątkowych, co znaczy, że w obszarze zrzeczenia się autorskich praw majątkowych twórca ponosi odpowiedzialność majątkową za nieprzestrzeganie postanowień umowy.

Konstruując umowy dotyczące autorskich praw osobistych powinno się jednak pamiętać, że przepisy prawne w zakresie anulowania lub wypowiedzenia umowy w związku z jej niemajątkowymi korzyściami twórcy są regułami bezwzględnie obowiązującymi.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *