Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Gdy mamy do czynienia z wózkami jezdnymi wyposażonymi we własny napęd silnikowy, musimy liczyć się z tym, że ich obsługa wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień. Jest to jedyny wyjątek od reguły, te wózki, które są napędzane siłą mięśni pracownika mogą być bowiem obsługiwane nawet, gdy nie posiadamy odpowiednich zezwoleń.

Samo wydawanie uprawnień na tak zwane urządzenia transportu bliskiego (UTB) jest w Polsce obowiązkiem Urzędu Dozoru Technicznego. Ten sam urząd sprawuje też dozór nad eksploatacją, tworzeniem, a następnie również zatwierdzaniem programów wykorzystywanych podczas kursów. Identyczne funkcje ma do spełnienia Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, choć uzyskiwanie uprawnień za jego pośrednictwem odbywa się znacznie rzadziej.

Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

W Polsce możemy mówić o trzech rodzajach uprawnień na wózki widłowe. Są to imienne zezwolenia wydawane przez zakład pracy, zaświadczenia kwalifikacyjne, za które odpowiada UDT oraz książki operatora wydawane przez IMMBiGS.

Charakterystyka imiennego zezwolenia na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zezwolenie imienne to dokument wydawany przez zakład pracy, który jest ważny wyłącznie na jego terenie. Jego uzyskanie jest możliwe po przejściu kursu, który wcześniej został opracowany przez UDT. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, nawet on jest jednak kontrolowany przez ośrodek. Potem osoba, która zdała egzamin może udać się do pracodawcy ze wszystkimi swoimi dokumentami. Ten wystawia imienne zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Jeśli zmieniliśmy miejsce pracy, a jednocześnie nadal chcemy mieć możliwość obsługiwania wózka widłowego, musimy zaprezentować nowemu pracodawcy wszystkie uzyskane zaświadczenia wraz ze świadectwem pracy. Pozwoli mu to na wystawienie imiennego zezwolenia, choć nadal będzie ono obowiązywać jedynie na terenie firmy. Co ważne, na zaświadczeniach wydawanych przez pracodawcę nie mogą, zgodnie z prawem, pojawiać się dane na temat kursu takie, jak choćby numer programu UDT. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się na nim, co pozwala na łatwą identyfikację kursu. Nie można też zapominać, że do każdego zaświadczenia wydawany jest suplement. Pozwala on na rozpoznanie programu kursu, odbyty kurs jest bowiem opisany wyjątkowo szczegółowo.

Kurs na wózek widłowy

Kursy rozpisane przez UDT charakteryzuje między innymi to, że posiadają one odpowiednią liczbę godzin. Liczba ta określana jest w tak zwanych godzinach lekcyjnych. Jeśli osoba starająca się o imienne zezwolenie posiada na swoim zaświadczeniu inną liczbę godzin niż ta, która jest przewidziana na dany typ wózka, nie ma szans na otrzymanie dokumentu. Program kursu często obejmuje również etap, podczas którego omawiane są kwestie związane z bezpieczną wymianą butli gazu LGP. Jest to mile widziane, właśnie w ten sposób zasilanych jest bowiem wiele wózków widłowych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne i jego specyfika

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest dokumentem, za którego wydanie odpowiada UDT. W przeciwieństwie do imiennego zezwolenia umożliwia prowadzenie wózka widłowego na terenie całego kraju. Co więcej, mamy do czynienia z dokumentem, który jest ważny bezterminowo.

Program kursu jest w tym wypadku opracowywany przez ośrodek szkoleniowy, choć jeszcze przed jego wdrożeniem w życie konieczna jest akceptacja przez UDT. Sam program musi spełniać minimalne wymagania odnoszące się do programów szkoleniowych, a tym samym nie może trwać krócej niż 35 godzin dotycząc jednej z kategorii określanych jako UTB.

Zajęcia kończy egzamin zewnętrzny, który jest prowadzony przez egzaminatora z UDT. Sam egzamin składa się przy tym z dwóch części – pisemnej oraz praktycznej. Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne zezwalające mu na obsługę wybranego wózka widłowego. Każda z dróg wybranych przez kursanta wiąże się zarówno z określonymi możliwościami, jak i ograniczeniami. Jeszcze przed zapisaniem się na szkolenie warto więc przeanalizować dokładnie wszystkie możliwości tak, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *