Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jaką funkcję spełnia EZIG?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim instytucja organizacyjna, której priorytetem jest ułatwienie i pomoc w gospodarczej współpracy transgranicznej spółek i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę na obszarze państw Unii Europejskiej.

Celem tego zarządzenia było zredukowanie trudności prawnych i fiskalnych, jakie napotykane były podczas nawiązywania współpracy między przedsiębiorstwami na obszarze UE.

Zadaniem EZIG jest ułatwienie lub rozwój działalności gospodarczej jego członków dzięki porozumieniu w zakresie wspólnych działań, kompetencji oraz środków. Ustanowienie zgrupowania powinno być sfinalizowane umową, która musi zawierać siedzibę, nazwę, przedmiot zgrupowania, a także nazwę numer i miejsce wpisu do ewidencji każdego członka zgrupowania. Zarejestrowanie umowy EZIG zapewnia całkowitą zdolność prawną na obszarze całej Unii Europejskiej.

W przypadku założenia lub likwidacji zgrupowania fakt ten musi zostać zgłoszony i upubliczniony w Dzienniku Urzędowym UE. Siedziba zgrupowania musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, ale może być pod określonymi warunkami przenoszona do innego kraju członkowskiego.

Przy stworzeniu EZIG nie jest obowiązkowy kapitał, a członkowie mogą dobrowolnie dokonywać wyboru sposobu wsparcia finansowego. Zyski EZIG są rozdzielane między członków zgodnie z zapisem zamieszczonym w umowie o utworzeniu zgrupowania lub dla każdego członka przypada taka sama jego część.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *