Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakich praw muszą przestrzegać dziennikarze?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Dziennikarze są zobowiązani przestrzegać zasad etyki zawodowej swojej profesji oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Przepisy prawa określają, że dziennikarz ma prawo do pozyskiwania informacji w dwóch postaciach. Jako obywatel ma dostęp do informacji publicznych oraz dziennikarskie prawo do informacji.

To dodatkowe dziennikarskie prawo uprawnia go do kontaktu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych, którzy są zobowiązania zapewnić mu swobodny kontakt z pracownikami oraz ułatwić zgromadzenie informacji i stanowisk. W sytuacji kategorycznego sprzeciwu na wypowiedź w danym temacie, dziennikarz nie może nakłaniać osób trzecich do wypowiadania się.

W realizacji swoich obowiązków zawodowych dziennikarz powinien wykazywać szczególną rzetelność oraz staranność przy gromadzeniu materiałów prasowych i weryfikować je pod względem zgodności z prawdą. Co więcej dziennikarz zobowiązany jest chronić interesy i dobra osobiste swoich informatorów swoich współpracowników dostarczających informacje, którzy działają w dobrej wierze. Dziennikarz musi także być poprawna językowo i nie używać wulgaryzmów. Zabrania się dziennikarzowi prowadzenia zatajonej działalności reklamowej, w formie tzw. kryptoreklamy. Ponadto prawo uniemożliwia dziennikarzom wygłaszania poglądów dotyczących rozstrzygnięć sądowych zanim nie będzie wydane orzeczenie w pierwszej instancji. Zakazane jest umieszczanie wizerunków osób biorących udział w procesie, chyba, że wyrażą one zgodę na publikację.

Informacje, które zostały utrwalone w formie fonicznej lub wizualnej wymagają akceptacji informatora a cytowane w materiale prasowym opinie, które nie zostały jeszcze ukazane publicznie wymagają autoryzacji.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *