Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie możliwości ma zlecający umowę o dzieło?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W przypadku umowy o dzieło, osoba, która otrzymała zlecenie jest zobowiązana do wykonania zleconego jej dzieła tak, aby było ono niewadliwe. W zamian za wykonane dzieło ma prawo do otrzymania wynagrodzenia od zlecającego dzieło.

Technika, jaką wykonane ma być dzieło jest zawarta w umowie. Osoba akceptująca zamówienie o dzieło nie ma oprócz tego obowiązku zgadzać się na wskazówki zamawiającego. Może zgodzić się na to na ryzyko zamawiającego i po wcześniejszym poinformowaniu go o możliwości uszkodzenia lub zniszczenia dzieła. Gdy dziełobiorca wykona zlecenie w sposób sprzeczny z umową lub będzie ono miało wady, dziełodawca może odstąpić od umowy i przekazać dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko przyjmującego to zlecenie. W przypadku, gdy zamawiający jest dostarczycielem materiału, w ramach wycofania się z umowy może zażądać jego zwrócenia oraz wydania zaczętego dzieła. Jeżeli dzieło ma mało istotne wady zamawiający może zażądać ich usunięcia w określonym przez siebie terminie z powiadomieniem, że jeżeli termin ten upłynie bez skutku nie przyjmie on naprawy.

Gdy niemożliwe jest zniwelowanie wad lub przyjmujący zlecenie nie wykonał naprawy w danym terminie zamawiający może odstąpić od umowy. Gdy wady nie są istotne, zamawiający może zażądać obniżenia wynagrodzenia w proporcjonalnym stosunku.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *