Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie ograniczenia wynikają z upadłości konsumenckiej

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W przypadku, gdy dochodzi do upadłości konsumenckiej nie następuje anulowanie całego długu, ale sukcesywne i możliwe przy uzyskiwanych przez konsumenta dochodach regulowanie zobowiązania na podstawie harmonogramu spłat.

W czasie realizacji planu spłaty wierzyciel upadły nie może wykonywać czynności prawnych wychodzących poza granice zwykłego zarządu. Oznacza to, że nie może on nabywać wartościowych przedmiotów, ale może zadłużać się, aby uzyskać środki na utrzymanie siebie oraz osób, wobec których ma ustawowy obowiązek dostarczenia środków utrzymania, z wyjątkiem zakupów ratalnych i zakupów z odroczonym terminem płatności.

Ponadto konsument w stanie upadłości musi co roku, do końca kwietnia składać raport do sądu dotyczący wykonania planu spłaty za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu musi znaleźć się wskazanie uzyskanych przychodów, spłaconych kwot, a także nabyte składniki majątkowe, których wartość przekracza dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Do sprawozdania upadły ma obowiązek dołączyć kopię rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli upadły nie ma możliwości wywiązania się z obowiązków wynikających z planu spłaty, wówczas sąd, na jego wniosek, po konsultacji z wierzycielami, może zmienić plan spłaty, przedłużając termin spłaty lub obniżając kwoty poszczególnych płatności.

Jeżeli upadły nie realizuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd na wniosek wierzyciela wszczyna postępowanie, o którym powiadamia wierzycieli i upadłego, a w następnej kolejności uchyla plan spłaty oraz umarza postępowanie upadłościowe. Co istotne, konsument w trakcie kolejnych 10 lat nie będzie mógł złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie będzie, gdy w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli, upadły przemilczy wartość uzyskiwanych przychodów lub majątek lub czynność prawna konsumenta zostanie na mocy prawa uznana za przynosząca szkodę wierzycielowi.

W sytuacji, gdy konsument zrealizuje obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego, których dotyczył plan spłaty i o zamknięciu postępowania upadłościowego.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *