Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie prawa ma pracownica w ciąży?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie, gdy pracownica jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim, chyba że istnieją przyczyny, które motywują rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

Tej szczególnej ochronie zostały podlegają wszystkie kobiety, bez względu na rodzaj umowy, poza tymi będącymi przyjętymi na okres próbny który nie przekracza jednego miesiąca. W przypadku umów na czas oznaczony oraz umów na okres próbny, który jest dłuższy niż miesiąc, umowy takie są przedłużane do terminu porodu. Do daty zaprzestania zatrudnienia obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownicy wykonywani obowiązków adekwatnych jej umiejętności zawodowych oraz stanu ciąży.

W przypadku pogwałcenia przez ciężarna pracownicę w sposób znaczący podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienia w trakcie umowy o pracę przestępstwa, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z jej przewinienia. Gdy umowa o pracę została wypowiedziana w okresie, gdy pracownica nie była świadoma, że jest ciężarna, zatrudniona może zażądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po zrealizowaniu wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży lub zaszła w nią w czasie trwania wypowiedzenia.

Przepisy te chronią pracownicę w ciąży przed wypowiedzeniem, jednak nie obowiązują w przypadku wygaśnięcia tej umowy.

Przepisy umożliwiają dokonanie wypowiedzenia ciężarnej lub kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim, gdy nie może mieć miejsca dalsze zatrudnienie takiej osoby w miejscu pracy z powodu grupowego zwolnienia. Jeżeli rezultatem tego wypowiedzenia jest obniżenie wynagrodzenia zatrudnionej do dnia narodzin potomstwa przysługuje dodatek wyrównawczy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *