Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie są prawa pracownika w zakresie dyskryminacji?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Normy prawa pracy surowo sankcjonują niezrealizowanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób starających się o zatrudnienie. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mogą żądać od niego wypłaty odszkodowania.

W zatrudnieniu zabronione jest dyskryminowanie, w szczególności ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, wiarę, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie i upodobania seksualne, a także bez względu na czas pracy określony lub nieokreślony i wymiar godzin. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoba, wobec której zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż kwota obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie prawo ma również osoba, która starała się o zatrudnienie u danego pracodawcy, a ten odmówił nawiązania z nią stosunku pracy ze względów, które według przepisów prawa pracy uważane są za dyskryminujące. Skorzystanie z tego prawa nie rodzi dla pokrzywdzonego żadnych negatywnych konsekwencji oraz nie powoduje rozwiązania stosunku pracy, ponieważ jest on chroniony inną regulacją Kodeksu Pracy. Ponadto, zatrudniony dochodzący odszkodowania w postępowaniu sądowym obarcza udowodnieniem koniecznością udowodnienia pracodawcę, co oznacza, że chcąc być zwolnionym zapłaty odszkodowania oskarżony musi udowodnić, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania z jego strony.

Warto orientować się, że w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, osoba dyskryminowana może rozwiązać umowę o pracę z powodów znaczącego niespełniania przez pracodawcę jego głównych obowiązków wobec zatrudnionego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *