Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie są prawa rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Zgodnie z dyrektywą UE rezydenci długoterminowi są traktowani tak samo jak obywatele kraju członkowskiego w takich zakresach jak: pomoc społeczna, korzyści socjalne, edukacja i zatrudnienie. Są także objęci wzmożoną ochroną przed wydaleniem ich z kraju, na terenie którego przebywają.

Status oraz uprawnienia rezydentów długoterminowych rezydujących na terenie państwa członkowskiego UE określa Dyrektywa Rady 2003/109/WE. Ta dyrektywa ma zastosowanie względem wszystkich obywateli państw trzecich, którzy legalnie mieszkają na terytorium któregoś z krajów UE.

Status rezydenta długoterminowego mogą uzyskać osoby, które spełniają następujące wymogi:

– zamieszkiwanie na terytorium kraju członkowskiego UE nieprzerwanie przez 5 lat,

– udokumentowanie stałych dochodów zapewniających utrzymanie się bez potrzeby korzystania z pomocy społecznej danego państwa członkowskiego,

– mają ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzję o nadaniu statusu organ danego kraju członkowskiego wydaje w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku. Rezydent otrzymuje wówczas zezwolenie na pobyt przez okres pięciu lat, które przedłuża się automatycznie. Właściwe organy państwa członkowskiego mogą także odmówić nadania statusu rezydenta długoterminowego kierując się względami bezpieczeństwa publicznego czy porządku publicznego.

Osoby, które uzyskały status rezydenta długoterminowego są traktowane na równi z obywatelami danego państwa w zakresie:

– edukacji i kształcenia zawodowego,

– dostępu do rynku pracy,

– uznawanie kwalifikacji i stypendiów naukowych,

– pomocy społecznej,

– przywilejów socjalnych,

– możliwości zrzeszania się i członkostwa w związkach zawodowych,

– nieograniczonego dostępu do całego obszaru danego państwa członkowskiego.

Status rezydenta może zostać odwołany w przypadkach, gdy:

– rezydent jest nieobecny na terytorium UE przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

– status rezydenta został uzyskany poprzez oszustwo,

– podjęte zostały środki mające na celu wydalenie danej osoby.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *