Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie są świadczenia z tytułu choroby zawodowej?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Pracownikom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Przysługujące świadczenia krótkoterminowe:

– zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje niezależnie od długość okresu podlegania ubezpieczeniu, świadczenie nie przysługuje osobom, którym w okresie niezdolności do pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia lub stypendium,

– świadczenie rehabilitacyjne- przyznaje się po wygaśnięciu zasiłku chorobowego, gdy osoba nadal jest niezdolna do pracy, ale wtórne leczenie rokuje jej przywrócenie,

– zasiłek wyrównawczy- przysługuje osobie, której znacznie bardzo zredukowano wynagrodzenie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie jednorazowe daje się pracownikowi ubezpieczonemu, który zaznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Osoba niezdolna do pracy wskutek choroby zawodowej może zabiegać również o przyznanie świadczenia długoterminowego w postaci:

– renty z powodu niezdolności do pracy,

– renty szkoleniowej- dla osoby, w stosunku do której stwierdzono przekwalifikowanie zawodowe,

– dodatku pielęgnacyjnego- dla osób bezwarunkowo niezdolnych do pracy lub swobodnej egzystencji.

Świadczenie, przysługujące członkom rodziny osoby, która zmarła z powodu choroby zawodowej:

– jednorazowe świadczenie,

– renta rodzinna wypadkowa,

– dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *