Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Definicja mobbingu została zawarta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności.

Mobbing określa częste nękanie pracobiorcy i wywoływanie w nim poczucia bezużyteczności w środowisku pracy. Najczęściej misją takiego zachowania przełożonego jest poniżenie i ośmieszenie pracobiorcy na tle współpracowników. Istotne jest, że mobbing ma stosunek długoterminowy. Jednorazowy incydent poniżenia pracownika przez pracodawcę nie jest uznawany za mobbing, ale również jest złamaniem norm Kodeksu Pracy.

Bez względu na to, czy nielegalnych czynności dopuścił się kierownik, czy inny bezpośredni przełożony, odpowiedzialność za tego typu momentu zawsze ponosi pracodawca, ponieważ to on pozwolił na takie działania na obszarze własnej firmy. Żądania ofiar mobbingu są różnorodne. W momencie stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego pracownika może on prosić o odszkodowanie w formie pieniężnej. Jego stawka musi być określona pomiędzy zainteresowanymi stronami. W praktyce, w obliczu mobbingu, pracobiorca najczęściej rozwiązuje umowę o pracę, co jest poniekąd celem osoby ją dręczącej.

Na przedsiębiorcy ciąży przymus niedopuszczenia do mobbingu w jego zakładzie pracy, dlatego też to on sam musi wziąć odpowiedzialność, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. Oczywiście faktyczny sprawca może być ukarany za swoje uchybienia, ale zależy już to od jego pracodawcy. Najczęściej osoby mobbingujące podwładnych są pozbawiane natychmiast pracy.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *