Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kiedy otrzymamy zwrot kosztów zatrudnienia ucznia?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi respektować wszelkie ulgi przysługujące takim przełożonym. Rząd Polski namawia jednak do tego rodzaju porozumień oferując refundację wydatków procesu rekrutacji uczniów do pracy.

Rozpoczęcie pracy przez młodocianego, czyli młodzieży w wieku 16-18 lat wymaga pisemnej aprobaty jego opiekunów prawnych i zadowalającego stanu zdrowia. Jeśli do zatrudnienia dojdzie działacz gospodarczy może otrzymać zwrot kosztów związanych z aktywnością takiego pracownika w swojej firmie.

Aby otrzymać scharakteryzowaną dotację, pracodawca musi:

– objąć umową osobę niepełnoletnią,

– spełniać warunki pozwalające zainteresowanemu na uzyskanie praktycznego doświadczenia w zawodzie.

Przekazane środki mogą być wydane na poczet wypłaty zapłaty za pracę bądź pokrycia kwot składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych. Istotne jest, iż dodatkowe fundusze otrzymają tylko ci właściciele firm, którzy złożą odpowiedni wniosek.

Refundacja od ubiegłego roku istnieje w kwotach:

– w dziale nauki zawodu na podstawie umowy o pracę to około 8 081 zł dla okresu 36 miesięcy,

– w sytuacji przyuczania do danych czynności jest to około 250 zł za 30 dni.

Z opisanych dodatków najliczniej korzystają miejsca pracy zatrudniające uczniów szkół zawodowych w ramach praktyk trwających tyle samo, co okres nauki w szkole.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *