Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kiedy rodzice mogą przestać płacić alimenty?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Kiedy mija obowiązek płacenia przez rodzica alimentów na pełnoletnie dziecko? Czy prawo wskazuje moment, kiedy należy przerwać wypłatę i czy powinniśmy poinformować o tym dorosłe już dziecko czy udać się do sądu?

Podstawę do określenia zakresu obowiązku alimentacyjnego stanowią uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka lub możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do nich rodzica. Dlatego nawet, gdy dziecko jest już dorosłe obowiązek alimentacyjny rodziców istnieje do czasu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać, a jego zarobki będą wystarczały na pokrycie kosztów utrzymania. Inaczej mówiąc, aż do momentu, kiedy dziecko ukończy szkołę, zdobędzie zawód, dostanie pracę itd. Zatem zdolność samodzielnego utrzymania się jest głównym wyznacznikiem prawa do alimentów dla dziecka i nie określa jej żaden termin.

W sytuacji, gdy dorosłe dziecko nie przykłada się do nauki, opuszcza zajęcia na studiach czy celowo wydłuża czas nauki, to wówczas obowiązek rodziców do dalszego płacenia alimentów może ustać. Również wtedy, gdy uprawniony nie dąży do usamodzielnienia się pod względem finansowym, czyli niechętnie szuka zatrudnienia. Takie działanie reguluje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, łagodząc ciężar utrzymania tych pociech, które mogłyby przejąć odpowiedzialność finansową za siebie, ale z jakichś przyczyn nie podejmują odpowiednich działań. Rodzic może zostać zwolniony ze świadczeń alimentacyjnych dla dorosłego dziecka, jeśli wiążą się one ze zbytnim dla niego uszczerbkiem. Nie istnieją jednoznaczne kryteria definiujące pojęcie „nadmiernego uszczerbku” i zwykle tylko sąd może dokonać właściwej oceny. Kluczowe jest więc ustalenie, czy od czasu przyznania alimentów doszło do zmiany relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem oraz czy ma to wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka.

Może zdarzyć się też tak, że obowiązek alimentacyjny nie ustanie nigdy. Tak dzieje się wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie z przyczyn niepełnosprawności lub poważnej choroby. Jednak kiedy dziecko wstępuje w związek małżeński, wówczas zmienia się tylko kolejność obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności zobowiązany do niego jest małżonek uprawnionego, a w dalszej rodzice, którzy są nim obciążeni dopiero wówczas, gdy żona lub mąż dziecka nie jest w stanie tego obowiązku wypełnić.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *