Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kiedy wycofać wykonaną darowiznę?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Odwołanie przekazanej darowizny może nastąpić nawet kilka lat po jej przekazaniu. Jednak jest możliwe tylko w sytuacjach opisanych w Kodeksie cywilnym. Kiedy można odwołać darowiznę i jak to zrobić?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie cywilnym darowizna opiera się na tym, iż darczyńca deklaruje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W rezultacie jest ona umową zawartą pomiędzy obiema stronami.

Regulacje Kodeksu cywilnego przewidują, że darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną w przypadku, gdy obdarowany okazał wobec niego rażącą niewdzięczność, przy czym musi ona nastąpić już po zawarciu umowy. Ważne jest, aby zaniechanie lub czyn świadczący o rażącej niewdzięczności były skierowane pośrednio lub bezpośrednio w darczyńcę oraz karygodnie naginało normy społeczne i rodzinne.

Jednak, jak wskazuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, rażąca niewdzięczność nie ma miejsca w sytuacji, gdy obdarowany wykonuje nieumyślnie działania godzące w dobra darczyńcy.

Odwołania darowizny mogą podjąć się zarówno darczyńca, jak i jego spadkobiercy. Proces odwołania rozpoczyna się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o odwołaniu darowizny. Na piśmie powinno znaleźć się uzasadnienie oraz jasne żądanie zwrotu oddanego przedmiotu.

Warto wiedzieć, że samo oświadczenie nie przywraca pierwotnego stanu własności darowanej rzeczy. Oznacza to jedynie, że w momencie cofnięcia darowizny obdarowany zobowiązuje się do wniesienia pisemnego oświadczenia o zwrotnym przekazaniu przedmiotu darowizny. Jeśli obdarowany odmawia przekazania tego przedmiotu, darczyńca może wystąpić do sądu w celu dochodzenia swoich praw. W takiej sytuacji wytacza się powództwo o powstanie konieczności złożenia przez obdarowanego woli o przeniesienie własności na darczyńcę.

Odwołanie darowizny wykonanej możliwe jest w trakcie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o działaniu świadczącym o rażącej niewdzięczności.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *