Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kody ubezpieczenia w ZUS

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Obywatele kraju, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, powinni uiszczać taką asekurację samodzielnie. Jak określić tytuł wnioskowania o taką ochronę?

Wniosek o objęcie indywidualnym ubezpieczeniem należy wypełnić na formularzu ZUS ZUA i określić te same dane personalne w polach odznaczonych dla płatnika składek i podmiotu obejmowanego asekuracją. Konieczne jest podanie kodu tytułu ochrony. Pośród najpowszechniejszych opisujemy:

– 15 00 xy – ten skrót odnosi się do małżonków, których partnerzy zostali oddelegowani poza Polskę w ramach wykonywanej pracy w konsulacie, placówce ONZ lub innej jednostce informacji,

– 18 10 xy – oznaczenie studenta, który musi ubezpieczyć się indywidualnie,

– 17 00 xy – kod dla osoby starającej się o samodzielne ubezpieczenie z powodu opieki nad niepełnosprawnym, emerytem bądź rencistą wymagającym ciągłej kontroli,

– 16 10 xy – określa mieszkańca Polski, który pracuje za granicą lub dla organizacji, która nie ma biura w kraju.

W wyżej opisanych symbolach kody xy oznaczają kolejno:

– symbol x określa ustalenie prawa do emerytury obywatela,

– skrót y dotyczy określonego stopnia niepełnosprawności.

Po napisaniu prośby ubezpieczony jest zobowiązany do wpłacania ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny kwot składek ubezpieczenia. Najpowszechniej dokonuje się tego na początku każdego miesiąca.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *