Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Komisja Europejska zaproponowała cel wzrostu efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030r.

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Komisja Europejska przyjęła projekt, w którym zamieszczona została analiza postępu w dążeniu do postawionego sobie przez Unie Europejską celu 20 proc. wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r., a także unijne cele odnośnie tej kwestii na następne lata do 2030 roku.

Na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. energii, Guenther Oettinger zapowiedział, iż po długich dyskusjach KE przyjęła zaproponowany nowy cel, czyli wzrost efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030 roku. Zapowiedział też, że propozycja ta będzie niedługo przedstawiona Radzie Europejskiej.

Według niego propozycja KE nie ma stuprocentowych, ale duże szanse zdobycia poparcia przywódców państw i rządów, a następnie pozytywnego przejścia przez etap legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Wyjaśnił, że wzrost efektywności o 30 proc. do 2030 r. umożliwi ograniczenie zależności UE od importu surowców energetycznych. Jednak będzie to wymagało także sporych inwestycji m.in. w obiekty.

Oettinger zapytany o to, dlaczego przedstawiony w dokumencie cel nie jest jednoznacznie określony jako wiążący, odpowiedział, że postawiony wcześniej cel 20 proc. wzrostu efektywności do 2020 r. był niewiążący. Aby go uzyskać, Komisja stworzyła projekt dyrektywy, która ostatecznie została zaakceptowana.

Kilka dni temu organizacja ekologiczna Greenpeace oskarżyła KE o to, że przedstawiony przez nią dokument nie jest wiążący dla wszystkich krajów członkowskich. Według organizacji, plan KE nie tłumaczy, czy cel jest wiążący czy nie a państwa członkowskie nadal podzielone w zakresie celów klimatycznych i co do tego, czy mają być one wiążące.

W październiku tego roku przywódcy mają podjąć decyzję w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej na lata 2020-2030. W kwestii ograniczenia emisji CO2, KE zaproponowała 40 proc. spadek wobec roku 1990, oraz co najmniej 27 proc. udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii, w przeliczeniu jako średnia dla całej Unii, a nie konkretnych celów dla poszczególnych państw.

Z kolei według celów unijnej polityki do 2020 r. obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wzrostu o 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20 proc.

W pierwszej połowie lipca KE poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewprowadzenie dyrektywy w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Unia może nałożyć na Polskę karę finansową w wysokości 96,72 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *