Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nową Rekomendację U dla banków

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację U skierowaną do banków. Dotyczy ona dobrych praktyk w zakresie bancassurance. KNF zakłada, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki nie później niż do końca marca 2014 roku.

Celem Rekomendacji U jest poprawa jakości standardów współpracy pomiędzy bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie proponowania nieprofesjonalnym uczestnikom rynku finansowego produktów ubezpieczeniowych przez banki oraz sformułowanie warunków stabilnego rozwoju rynku bancassurance na dłuższy okres.

Punktem wyjścia do przygotowania Rekomendacji U były:

– wykryte przez KNF niepoprawności w zakresie oferowania przez banki produktów ubezpieczeniowych,

– ocena bieżącego stanu rynku bancassurance,

– konkluzje z badań przeprowadzonych na rynkach zagranicznych oraz działania podejmowane przez odpowiednich regulatorów.

Z Rekomendacji 7 można się dowiedzieć, iż bank powinien prowadzić działalność, tak aby nie przyczyniać się do konfliktu interesów, przede wszystkim bank powinien zapewnić, że nie będzie jednocześnie, faktycznie pełnił funkcji ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

W kolejnej Rekomendacji 11 KNF podkreśla, że w przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczycielem, wówczas instytucja powinna podejmować działania na korzyść klienta lub jego spadkobierców.

Z kolei w Rekomendacji 13 Komisja zawarła zapis dotyczący konieczności zapewnienia przez bank swobody wyboru ubezpieczyciela, z którego usług klient chce skorzystać. Dla akceptacji przez bank ochrony ubezpieczeniowej kluczowe powinny być standardy wynikające z wymaganego przez bank zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W Rekomendacji 14 podkreślono, że bank nie może narzucać klientowi wymogu podpisania umowy ubezpieczenia grupowego, w którym bank jest ubezpieczającym.

W Rekomendacji 19 wskazano, że bank powinien jednoznacznie poinformować klienta czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy ubezpieczającego.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *