Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Komu można przyznać rentę socjalną?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Renta socjalna to świadczenie przyznawane osobom pełnoletnim, które nie są zdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkują na obszarze Polski. Świadczenie to wypłacane jest od 2003 roku przez organ emerytalny, czyli ZUS lub KRUS.

Aby uzyskać rentę socjalną, osoba ubiegająca się o to świadczenie lub jej przedstawiciel ustawowy musi złożyć stosowny wniosek.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej w pełni niezdolnej do wykonywania pracy z powodu uszczerbku zdrowotnego w organizmie, które nastąpiło:

– przed ukończeniem 18. roku życia,

– w trakcie nauki w szkole lub uczelni wyższej, zanim ukończyła 25.rok życia,

– podczas studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Według prawa polskiego za osobę pełnoletnią uznaje się osobę, która skończyła 18 lat, a także kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia, ale nie osiągnęła jeszcze wieku 18 lat.

Podstawą do nadania prawa do renty socjalnej jest również:

– orzeczenie wydane przez komisję lekarską o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– orzeczenie lekarza orzecznika wydane przed 1 października 2003 r. uprawniające do renty socjalnej na mocy regulacji o pomocy społecznej.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 25 czerwca 2013 r. renta socjalna przysługuje również osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają tymczasowo poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celach edukacyjnych lub pobytu u rodziny.

W zależności od stopnia niezdolności do pracy i kondycji zdrowotnej lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska może zadecydować o przyznaniu renty socjalnej na stałe jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, lub rentę socjalną okresową – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest stanem przejściowym. Bez względu na to, na jaki okres renta zostanie przyznana, wymogiem jest, aby osoba była całkowicie niezdolna do pracy.

Wysokość renty socjalnej jest stała i wynosi 84 proc. kwoty minimalnego świadczenia rentowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Objęta jest waloryzacją w trybie i zgodnie z regułami określonymi w przepisach ustawy emerytalnej. Od 1 marca tego roku kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 844,45 zł.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *