Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Komu przysługuje dofinansowanie za zatrudnienie młodocianego?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Pracodawca, który zatrudnia młodocianych pracowników może ubiegać się o dofinansowanie wypłacanych mu wynagrodzeń. Wartość tej kwoty nie może przekroczyć 60% kosztów, które mogą zostać objęte zapomogą.

Według prawa młodocianym jest osoba, która ukończyła 16. rok życia, ale nie jest w świetle prawa pełnoletnia. Może on być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub wykonywania nieskomplikowanych prac. Prawo akceptuje zatrudnienie młodocianego na umowę o pracę pod warunkiem, że dysponuje on zaświadczeniem lekarskim, które potwierdza, że podjęcie pracy nie stwarza zagrożenia życia zatrudnionego. Dodatkowo pracodawca musi dysponować zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych. W takim przypadku ma on możliwość starania się o zwrot kosztów zatrudnienia młodocianego na mocy rozporządzenia w zakresie refundacji tych środków ze środków Funduszu Pracy.

Ten rodzaj pomocy publicznej obejmuje zatrudniających, którzy zrealizowali określone warunki:

– zatrudnienie młodocianego w zawodzie, który jest zmieszczony w spisie zawodów uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie,

– w danym zakładzie pracy pracuje osoba, która spełnia wymogi do prowadzenia przygotowania zawodowego,

– młodociany pracownik ukończył naukę na stosownym poziomie i zdał egzamin.

Od 1 września 2012 aktualne są nowe stawki wartości zwrotu:

– 8 081 zł – w trakcie nauki zawodu w okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy,

– 254 zł – za każdy miesiąc, w sytuacji przyuczenia do realizowania określonej pracy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *