Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Na co pracodawcy muszą przeznaczyć dofinansowanie z funduszy na mocy regulacji ustawy antykryzysowej?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Ustawa antykryzysowa z ubiegłego roku definiuje zasady wsparcia dla firm z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dotacji z Funduszu Pracy. Na co przedsiębiorcy mogą przeznaczyć otrzymane z tych źródeł pieniądze? Co można zrobić na mocy nowych przepisów?

Ustawa antykryzysowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach o ochronie miejsc pracy zaczęła obowiązywać od 21 listopada 2013 r. Wprowadzone przepisy pozwalają firmom na skorzystanie ze wsparcia finansowego. Pomoc przewidziana jest dla przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie z funduszy nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przewidziane zostały dwa wyjątki. W pierwszym przedsiębiorca posiada zawartą umowę z urzędem skarbowym lub ZUSem odnośnie spłaty zadłużenia, które terminowo uiszcza lub korzysta z odroczonego terminu płatności. Drugi wyjątek może być wtedy, gdy wnioskodawca zalega ze składkami, ale zaległość ta powstała w okresie spadku obrotów gospodarczych, a do wniosku dołączył plan spłaty zadłużenia.

Przepisy nowej ustawy antykryzysowej zakładają, iż pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracodawca powinien spożytkować na: częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego; częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z powodu skrócenia wymiaru czasu pracy; odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń.

W przypadku świadczeń pochodzących z Funduszu Pracy powinny one zostać przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia pracowników przechodzących przestój ekonomiczny lub w stosunku do których występuje obniżony wymiar czasu pracy.

Ustawa antykryzysowa zakłada również objęcie ochroną stosunku pracy pracowników przez okres pobierania wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy, lub w okresie biegnącym bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Ponadto, przepisy ustawy przewidują możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy pracownika do 1/2 etatu, ale tylko przez okres 6 miesięcy. Pracownikowi, któremu obniżono czas pracy musi być wypłacane co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *