Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Odzyskanie kosztów leczenia za granicą

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Polska nie dopełniła terminu wprowadzenia unijnej dyrektywy dotyczącej praw pacjentów z transgranicznej opieki zdrowotnej. Termin wdrożenia w życie unijnych przepisów minął z dniem 25 października 2013 r.

Pacjenci, którzy leczyli się poza granicami kraju i w związku z tym domagają się w Polsce zwrotu kosztów leczenia korzystają z zasady skutku bezpośredniego. Może on być wywoływany przez unormowania unijnych dyrektyw, jeżeli konkretne postanowienie w sposób jednoznaczny i wyraźny przyznaje uprawnienia pacjentom, a także jest klarownie sformułowany i dokładnie wskazuje na organ zobowiązany. Przytoczona dyrektywa z pewnością wypełnia te wytyczne.

Warto jednak wskazać na zastrzeżenie, które mówi o tym, że koszty leczenia na terytorium innych państw europejskich nie mogą przekroczyć kosztów leczenia, jakie ponieśliby lecząc się w Polsce. Podstawę do obliczenia zwrotu stanowią kwoty za dane świadczenia, w oparciu o które NFZ dokonuje rozliczenia ze świadczeniodawcami w Polsce.

Ponadto zgodnie z regulacjami dyrektywy, możliwe jest wprowadzenie procedury, według której przed przystąpieniem do leczenia za granicą osoba musi uzyskać wcześniej zgodę w danym państwie członkowskim.

Polska nie wdrożyła tej procedury w swoje prawo, z czego wynika, że:

– pacjent może starać się o zwrot kosztów leczenia za granicą na mocy bezpośredniego skutku powyższej dyrektywy,

– nie są przeprowadzane w tym zakresie żadne procedury (związane z wymogiem uzyskania wcześniejszej zgody NFZ) z wyjątkiem limitu wartości rozliczanych świadczeń.

Zatem nie jest pewne czy sądy windykacyjne wydające sprzyjające dla pacjentów nakazy zapłaty stosują te wytyczne, ponieważ nakaz zapłaty nie ma uzasadnienia. Jednak, z pewnością unormowania te muszą być uwzględnione w następnych wyrokach.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *