Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Opłaty za śmieci będą obliczane w oparciu o dochody gospodarstw

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Po rozmowach z rządem posłowie PO sformułowali poprawkę do ustawy zawierającą maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Tak jak przewidywano będą one szacowane w oparciu o przeciętny dochód gospodarstwa domowego, określonego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Kwoty, jakie będą mogły ściągać gminy od mieszkańców będą obliczane na podstawie jednego z trzech wskaźników: liczby mieszkańców, metrów kwadratowych lokalu lub ilości zużytej wody. W przypadku wybrania pierwszej opcji wartość ta nie będzie mogła przekroczyć 1-2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, przy wzięciu pod uwagę danych GUS, czyli nie więcej niż 25 zł na mieszkańca. Przy wyborze drugiej wytycznej ta kwota nie będzie mogła przekraczać 0,08 proc. dochodu – do 1,02 zł od metra kwadratowego. Z kolei, przy przyjęciu, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami będzie zależna od metrów sześciennych zużytej wody, cena nie będzie mogła przewyższać 0,7 proc. dochodów, czyli ok. 8 zł za metr.

Wskazane stawki wyznaczają limit maksymalny, a to oznacza, że gminy nie będą mogły ustanawiać wyższych stawek niż te.

Tadeusz Arkit, poseł PO i przewodniczący sejmowej podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia poselskich projektów nowelizacji ustaw o utrzymaniu czystości porządku w gminach wyjaśnia, że to ile realnie gmina powinna pobierać za odpady powinno być zależne od faktycznych kosztów, które odprowadza za prowadzenie gospodarki śmieciami, czyli należy wliczyć w to koszty odbioru, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów, a także obsługę administracyjną tego systemu.

Ponadto, w poprawce zamieszczono zapis dotyczący tego, aby istniała możliwość zwolnienia przez gminy w całości lub w części pobierania opłat za śmieci najuboższych mieszkańców. Ma o tym decydować poziom ich dochodu. W przypadku, gdy będzie on pozwalał na ubieganie się o zasiłek z pomocy społecznej, taka ulga będzie możliwa, ale ostatecznie decyzję podejmie samorząd.

Konieczność wdrożenia do ustawy zmian w zakresie maksymalnych stawek za gospodarowanie odpadami zaistniała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Rząd musi zakończyć te działania do maja 2015 roku.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *