Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Podatek od czynności cywilnoprawnych a pożyczka dla rodziny

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Czy w sytuacji, gdy matka udziela pożyczki swojej córce taka czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ jest to czynność zwolniona z tego podatku, pod warunkiem, że zrealizowane zostaną dwa wymogi:

– w trakcie 14 dni od dnia sfinalizowania umowy pożyczki we właściwym urzędzie skarbowym zostanie złożona deklaracja dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3,

– uzyskanie przez pożyczkobiorcę środków pieniężnych na jego rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez powszechną kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym zostanie udokumentowane.

Jeżeli przytoczone warunki nie zostaną spełnione umowa pożyczki zawarta pomiędzy matką i córką podlegać będzie opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych w wielkości 2% ponad kwotę wolną 9637 zł. Kryterium jest tutaj sytuacja, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed zawarciem umowy matka nie udzieliła żadnej innej pożyczki córce. W przypadku, gdy miała miejsce odmienna okoliczność i łączna wartość pozostałych udzielonych pożyczek w tym okresie nie przekroczyła przedmiotowej kwoty wolnej, należy wtedy uwzględnić ich łączną wartość i wówczas nadwyżkę zaciągniętych pożyczek ponad kwotę 9637 zł należy objąć podatkiem zgodnie ze stawką 2%.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *