Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Polskie produkty żywnościowe objęte embargiem zostaną rozdysponowane przez organizacje charytatywne

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Szef resortu rolnictwa Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami organizacji charytatywnych. W rezultacie tych rozmów, od początku następnego tygodnia organizacje te zaczną na większą skalę przekazywać najuboższym żywność na którą Rosja nałożyła embargo.

Do współpracy zdecydowały się przystąpić cztery największe organizacje charytatywne w Polsce: Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas Polska.

Sawicki poinformował, że te cztery organizacje zobowiązały się, że sprawy odbioru i dostaw produktów żywnościowych do najuboższych wezmą na siebie. W następny piątek ma zostać zorganizowane kolejne spotkanie, na którym zostanie oceniony pierwszy tydzień działania tego systemu.

Podczas spotkania organizacji dyskutowano także o kwestiach, w jakich ilościach i do jakich miejsc dostarczać żywność oraz w jaki sposób. Koszty dowozu do miejsc wytypowanych przez organizacje charytatywne zostaną pokryte ze środków Agencji Rynku Rolnego i UE. Za jakość przekazywanych produktów będą odpowiadać producenci. Na ten cel przekazane mogą być wszystkie produkty, które docelowo miały trafić na rynek rosyjski i objęto je embargiem. Ponadto w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jakości tych produktów, za każdym razem będzie możliwość wezwania inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Sawicki oświadczył także, iż omawiany był temat możliwości dostarczania tej żywności dla najuboższych poza obszarem Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim Ukrainy. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk otrzymał zlecenie, aby jak najszybciej przeanalizował restrykcje prawne, na ile Polska jako państwo członkowskie UE może to zrobić.

Minister Rolnictwa poparł też apel prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego o przekazanie placówkom edukacyjnym jabłek, na które Rosja nałożyła embargo.

Przy dystrybucji na cele charytatywne, w tym na dożywianie uczniów, jest jeden warunek – produkt nie może z powrotem trafić na rynek. Kolejnym warunkiem jest, aby produkt nie zastępował tych, które dotychczas były nabywane przez szkoły czy domy pomocy społecznej.

Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności powiadomił, że na spotkaniu organizacja zadeklarowała ile żywności jest w stanie zagospodarować. W przypadku tej organizacji jest to ok. 4 tys. ton miesięcznie. Borowski zaznaczył też, że jego organizacja chce nawiązywać współpracę z innymi, mniejszymi podmiotami, do których te produkty będą dowożone.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *