Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

W obrębie obowiązków pracodawcy znajduje się zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych zatrudnionego w zakresie, na jaki udostępniają to jego możliwości i zasoby finansowe.

Zobowiązanie to jest zdefiniowane regulacją prawną, jednak nie ma on charakteru definitywnego. Ocena własnych możliwości i warunków do zrealizowania tej normy prawnej leży po stronie pracodawcy. Swoboda w tym zakresie jest określona przez przepisy zawarte w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Celem funduszu jest finansowanie działalności socjalnej oraz zakładów o takim profilu. Za działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców odnoszące się do różnego rodzaju form wypoczynku na terenie kraju, udzielanie pomocy rzeczowej lub niematerialnej oraz pomoc na cele mieszkaniowe na podstawie zapisów zawartych w porozumieniu pisemnym. Do przyznania środków z funduszu uprawnieni są pracownicy i ich bliscy, emeryci, renciści, byli zatrudnieni oraz inne osoby, którym pracodawca nadał takie uprawnienia.

Obowiązkiem utworzenia funduszu osoby prowadzące działalność gospodarczą, które angażują w danym roku co najmniej 20 pracowników oraz pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w postaci organizacyjno-prawnej placówki sektora finansów publicznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *