Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przedsiębiorca nie obniży podatku grzywnami i mandatami

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Kwotę grzywny za spóźnioną spłatę podatku lub mandatu drogowego przedsiębiorca nie może wliczyć do kosztów firmy i dzięki temu obniżyć wysokość należnego organom podatkowym podatku.

Opłaty sanacyjne nałożone na przedsiębiorcę nie mogą zostać włączone do kosztów firmy. Dotyczy to kar i grzywien, a także opłat za złamanie przepisów BHP, ale również koszty egzekucyjne narosłe z nieuregulowanych rachunków z klientami po stronie zadłużonego.

W spisie kosztów, które nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu zamieszczone zostały kary finansowe i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym administracyjnym, skarbowym i w kwestiach wykroczenia oraz odsetki od tych kar i grzywien.

Na podstawie przepisów ustawy o PIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią także opłaty, kary i odszkodowania, a także odsetki od tych zobowiązań z tytułu:

– łamania przepisów w zakresie ochrony środowiska,

– nieprzestrzegania nakazów podmiotów kontroli i nadzoru dotyczących nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (uchybienia te mogą przybrać postać niekupieniu odpowiedniego obuwia ochronnego dla osób zatrudnionych).

Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się także kosztów postępowania egzekucyjnego powstałych w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań posiadających charakter zarówno cywilnoprawny jak i publicznoprawny. Dodatkowo kosztami firmowymi nie będą też: koszty egzekucji powstałe w wyniku wyegzekwowania od dłużnika niezapłaconych zobowiązań – koszty egzekucji komorniczej niezapłaconych umów z klientami, koszty egzekucji sądowej czy koszty wynagrodzenia firmy windykacyjnej.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *