Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przejęcie pracodawcy majątkowych praw do utworu

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Prawo autorskie dotyczy utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich ochroną, wymogami udzielania licencji i prawami przysługującymi twórcy. Utworami są wytwory artystyczne, jak również przedstawienia sceniczne i choreograficzne.

Prawa autorskie rozróżniają się na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich są nierozerwalnie związane z osobą twórcy i nie podlegają dziedziczeniu. Jeśli chodzi o prawa majątkowe, to według ustawy, twórca utworu ma prawo do korzystania i zarządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Inny zapis ustawy mówi jednak, że jeżeli pracownik wytworzył utwór w procesie wykonywania obowiązków służbowych względem pracodawcy, w momencie jego przejęcia wszelkie autorskie prawa majątkowe transferowane są na pracodawcę, o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej.

Pracownik oraz pracodawca mogą dowolnie ukształtować sposób i zakres autorskich praw majątkowych, poprzez adekwatne zapisy w umowie o pracę. Mogą też w tym celu sformułować oddzielną umowę cywilnoprawną. Pułap pól eksploatacji, w stosunku, do których doszło do nabycia praw majątkowych, jest określany poprzez dokładna analizę zadań pracowniczych oraz porozumienie obu stron.

Zgodnie z ustawą przenoszenie autorskich praw majątkowych może odbyć się tylko w przypadku, gdy utworzone utwory dotyczą obowiązków pracowniczych pracownika wynikającymi ze stosunku pracy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *